• Po dostrojeniu telewizora do kanału wejściowego HDMI włącz aparat i naciśnij przycisk K , aby wyświetlić zdjęcia na ekranie telewizora.

  • Głośność odtwarzania dźwięku można regulować za pomocą elementów sterujących na telewizorze. Nie można używać elementów sterujących aparatu.

  • Jeśli aparat jest sparowany z urządzeniem inteligentnym z uruchomioną aplikacją SnapBridge, urządzenia można używać do zdalnego sterowania odtwarzaniem, gdy aparat jest podłączony do telewizora. Szczegółowe informacje można znaleźć w pomocy online SnapBridge.

  • Użyj złącza wejściowego HDMI zgodnego ze standardem HDMI 2.1, aby podłączyć telewizory obsługujące wejście 8K.