Aby odtworzyć notatki głosowe, naciśnij przycisk b podczas przeglądania zdjęć oznaczonych ikonami h .

Przerywanie odtwarzania

Naciśnięcie spustu migawki lub użycie innych elementów sterujących aparatu może zakończyć odtwarzanie. Odtwarzanie kończy się automatycznie po wybraniu innego zdjęcia lub wyłączeniu aparatu.

Menu i

Notatki głosowe można również odtwarzać, podświetlając [ Odtwórz notatkę głosową ] w menu odtwarzania i i naciskając J .

Usuwanie notatek głosowych

Aby usunąć notatkę głosową z bieżącego zdjęcia, naciśnij przycisk O ( Q ); zostanie wyświetlone okno dialogowe potwierdzenia, jak pokazano.

  • Aby usunąć zarówno zdjęcie, jak i notatkę głosową, wyróżnij [ Zdjęcie i notatka głosowa ] i naciśnij O ( Q ).

  • Aby usunąć tylko notatkę głosową, wyróżnij [ Tylko notatka głosowa ] i naciśnij O ( Q ).

  • Aby wyjść bez usuwania zdjęcia ani notatki głosowej, naciśnij D .

  • W przypadku zdjęć w dwóch formatach można wybrać opcję usunięcia notatki głosowej tylko ze zdjęcia na karcie w bieżącym gnieździe, wybierając opcję [ Wybrany obraz ] w oknie dialogowym potwierdzenia, a następnie wybierając opcję [ Tylko notatka głosowa ].