Użyj nowej opcji szybkiego rejestrowania klatek [ C60 ], aby robić zdjęcia z szybkością 60 klatek na sekundę.

 • Ustaw pokrętło trybu wyzwalania migawki w pozycji c , przytrzymaj przycisk c i obracaj głównym pokrętłem sterowania, aby wybrać [ C60 ].

 • Maksymalna długość serii wykonywanych w tym trybie wynosi około czterech sekund.

 • Zdjęcia można wykonywać przy następujących ustawieniach:

  • Czas otwarcia migawki : 1/320001/60 s

  • [Obszar obrazu] : Tylko [ DX (24×16) ]

  • [Jakość obrazu] : tylko [ JPEG normalny ]

  • [Rozmiar obrazu] : Tylko [ Duży ]

 • Tryb wyzwalania migawki wybrany, jeśli zamocowany jest obiektyw DX z wybraną opcją [ C120 ], to teraz [ C60 ], a nie [ C30 ]. Obszar obrazu jest ustalony na [ DX (24×16) ].

 • Obsługiwane jest przechwytywanie przedpremierowe. Ustawienie osobiste d4 [ Opcje C30/C120 ] zostało zmienione na [ Opcje zdjęć przedpremierowych ].