Obszar obrazu dla filmów można wybrać za pomocą opcji [ Obszar obrazu ] > [ Wybierz obszar obrazu ] w menu nagrywania wideo. Kadr użyty do nagrywania wideo różni się w zależności od wybranej opcji. Niezależnie od wybranej opcji współczynnik proporcji wynosi 16:9.

 • Wybierz [ FX ], aby nagrywać filmy w tak zwanym „formacie wideo opartym na FX”, [ DX ], aby nagrywać w „formacie wideo opartym na DX”.

 • Obszar obrazu dla filmów nagranych przy [ 12-bitowym N-RAW (NEV) ] lub [ 12-bitowym ProRes RAW HQ (MOV) ] wybranym dla [ Typ pliku wideo ] w menu nagrywania wideo jest określony przez opcję wybraną dla [ Rozmiar klatki/liczba klatek ]. Opcja wybrana dla [ Obszar obrazu ] > [ Wybierz obszar obrazu ] w menu nagrywania wideo nie ma zastosowania.

 • Wybranie opcji [ DX ] dla opcji [ Wybierz obszar zdjęcia ] lub zamontowanie obiektywu DX w aparacie za pomocą opcji [ 3840×2160; 120p ], [ 3840×2160; 100p ], [ 1920×1080; 120p ] lub [ 1920×1080; 100p ] wybrane dla [ Rozmiar klatki/liczba klatek ] zwiększa widoczną długość ogniskowej o około 2,3 raza w porównaniu z formatem FX.

 • Aktualnie wybrana opcja jest oznaczona ikoną na wyświetlaczu. Jeśli w menu nagrywania wideo wybrano [ .] dla [ Obszar obrazu ] > [ Alarm przycięcia DX ], ikona obszaru zdjęcia będzie migać na ekranie fotografowania, gdy zostanie wybrany przycinanie DX lub 2,3×.

 • Poniżej przedstawiono rozmiary różnych upraw.

  Format

  Rozmiar

  Format wideo oparty na FX

  Około. 35,9 × 20,2 mm

  Format wideo oparty na DX

  Około. 23,5 × 13,2 mm

  2,3×

  Około. 16,7 × 9,4 mm

 • Format wideo oparty na DX jest wybierany automatycznie po zamocowaniu obiektywu DX.

 • Gdy jako rozmiar klatki wybrano 7680 × 4320, obszar obrazu jest ustalony na [ FX ]. Rozmiar ramki zmienia się na 3840 × 2160 po zamocowaniu obiektywu DX.

 • Wybranie opcji [ ON ] dla [ Elektroniczna VR ] w menu nagrywania wideo zmniejsza rozmiar kadru.