Pozycja [ Rozmiar obrazu ] w menu wykonywania zdjęć jest teraz wymieniona w pozycji [ Ustawienia rozmiaru obrazu ] wraz z dwoma nowymi pozycjami: [ Włącz rozmiary obrazów DX ] i [ Rozmiar obrazu (DX) ]. Rozmiar zdjęć zrobionych przy użyciu obszaru zdjęcia [ DX (24×16) ] można teraz wybrać niezależnie od zdjęć zrobionych przy użyciu innych obszarów zdjęcia.

Przedmiot

Opis

[ Rozmiar obrazu ]

Wybierz rozmiar w pikselach zdjęć zarejestrowanych aparatem: [ Duży ], [ Średni ] lub [ Mały ].

[ Włącz rozmiary obrazów DX ]

Gdy [ .] jest wybrane dla [ Włącz rozmiary obrazów DX ], [ Rozmiar obrazu (DX) ] można użyć do wyboru rozmiaru zdjęć zrobionych w obszarze obrazu [ DX (24×16) ] niezależnie od opcji wybranej dla [ Rozmiar obrazu ].

[ Rozmiar obrazu (DX) ]