Wideo nagrane w formacie Hybrid Log Gamma (HLG) można wykorzystać do transmisji HDR i tym podobnych. Aby nagrywać wideo HLG, wybierz [ H.265 10-bit (MOV) ] dla [ Typ pliku wideo ] w menu nagrywania wideo i wybierz tryb tonów [ HLG ].

 • Na ekranie fotografowania pojawi się o .

 • Aby uzyskać optymalną reprodukcję kolorów podczas oglądania materiału HLG, używaj komputerów, systemów operacyjnych, aplikacji, monitorów i innego sprzętu zgodnego z HDR.

Przestrogi: wideo HLG
 • Najniższa wartość dostępna dla pozycji [ Ustawienia czułości ISO ] > [ Maksymalna czułość ] w menu nagrywania wideo to ISO 800.

 • Najniższa wartość dostępna dla pozycji [ Ustawienia czułości ISO ] > [ Czułość ISO (tryb M) ] w menu nagrywania wideo to ISO 400.

 • Czułości ISO od Hi 0,3 do Hi 2,0 nie są dostępne.

 • Ustawień Picture Control nie można regulować za pomocą elementu [ Ustaw Picture Control ] w menu nagrywania wideo. Możesz kontrolować wygląd filmów HLG, korzystając z opcji [ Jakość HLG ] w menu nagrywania wideo.

 • Pozycja [ Aktywna funkcja D-Lighting ] w menu nagrywania wideo jest ustawiona na [ Wył .] i nie można jej zmienić.

 • Obraz na monitorze może migotać lub być ziarnisty.

 • Aparat może mieć problemy z ustawieniem ostrości za pomocą autofokusa, ale nie oznacza to awarii.

Wyjście HDR (HLG)

Optymalne odwzorowanie kolorów w materiałach wyjściowych HDR (HLG) przez HDMI można osiągnąć tylko wtedy, gdy urządzenie pamięci masowej, monitor i inny sprzęt obsługują HDR (HLG). Jeśli z podłączonego urządzenia zostanie odebrany sygnał wskazujący, że obsługuje ono HDR (HLG), kamera odpowie identyfikatorem „gamma: HLG”.

Wyświetl pomoc

Może się okazać, że podgląd na ekranie fotografowania podczas nagrywania HLG nie ma kontrastu. Wybranie opcji [ ] dla ustawienia osobistego g8 [ Wspomaganie oglądania ] upraszcza kolory w celu zwiększenia kontrastu.

 • p pojawi się na ekranie fotografowania.

 • Kolory w faktycznie nagranym materiale pozostają bez zmian.

 • Kontrast jest również poprawiany, gdy w aparacie wyświetlany jest materiał HLG.