Zdalne fotografowanie z użyciem aparatu (zsynchronizowane wyzwalanie)

Aparat główny może służyć do wyzwalania migawki w maksymalnie dziesięciu zdalnych aparatach w tej samej grupie ( zsynchronizowane wyzwalanie ).

Synchronizacja zegara (synchronizacja daty i godziny)

Synchronizuj zegary w wielu aparatach za pośrednictwem sieci ( Synchronizowanie zegarów aparatów ).