Aparatu można używać ze wszystkimi obiektywami z mocowaniem Z.

Sprawdź, czy nazwa obiektywu zawiera „NIKKOR Z”.

Pamiętaj, aby zaktualizować oprogramowanie aparatu i obiektywu do najnowszych wersji. We wcześniejszych wersjach niektóre funkcje mogą być niedostępne lub aparat może nie wykrywać prawidłowo obiektywu. Najnowsze oprogramowanie sprzętowe jest dostępne w Centrum pobierania firmy Nikon.

Kompatybilne obiektywy z mocowaniem F

Obiektywy z mocowaniem F można montować w kamerach z mocowaniem Z za pomocą adaptera mocowania FTZ II/FTZ.

  • Niektóre funkcje mogą nie być dostępne w zależności od używanego obiektywu.

Informacje o obiektywach z mocowaniem F, które mogą być używane z aparatami z mocowaniem Z, oraz o wszelkich ograniczeniach, które mogą mieć zastosowanie, można znaleźć w artykule Zgodne obiektywy z mocowaniem F , dostępnym w Centrum pobierania firmy Nikon:

https://downloadcenter.nikonimglib.com/