Instrukcja obsługi aparatu Z 9 jest przeznaczona dla oprogramowania układowego „C” w wersji 2.10 (najnowsza wersja instrukcji obsługi aparatu Z 9 jest dostępna w Centrum pobierania firmy Nikon). W tym rozdziale opisano szczegółowo nowe funkcje i zmiany wprowadzone w oprogramowaniu sprzętowym aparatu „C” w wersji 3.00. Oba dokumenty należy czytać łącznie.

"Wersja oprogramowania"

Aby wyświetlić wersję oprogramowania sprzętowego aparatu lub zaktualizować oprogramowanie sprzętowe aparatu, wybierz opcję [ Wersja oprogramowania układowego ] w menu ustawień.

Aktualizacje można przeprowadzać za pomocą komputera lub urządzenia inteligentnego.

  • Komputer : Sprawdź Centrum pobierania firmy Nikon, aby uzyskać dostęp do nowych wersji oprogramowania sprzętowego aparatu. Informacje na temat przeprowadzania aktualizacji są dostępne na stronie pobierania oprogramowania sprzętowego.
    https://downloadcenter.nikonimglib.com/

  • Urządzenie inteligentne : jeśli urządzenie inteligentne zostało sparowane z aparatem za pomocą aplikacji SnapBridge, aplikacja automatycznie powiadomi o udostępnieniu aktualizacji, a następnie będzie można pobrać aktualizację na kartę pamięci aparatu za pośrednictwem urządzenia inteligentnego. Informacje na temat przeprowadzania aktualizacji można znaleźć w pomocy online SnapBridge. Należy pamiętać, że automatyczne powiadomienia mogą nie być wyświetlane dokładnie w tym samym czasie, gdy aktualizacje są udostępniane w Centrum pobierania firmy Nikon.