Przewodnik użytkownika Z 9 dotyczy oprogramowania układowego „C” w wersji 2.10. W tym rozdziale szczegółowo opisano nowe funkcje i zmiany wprowadzone w oprogramowaniu sprzętowym aparatu „C” w wersji 3.00. Oba dokumenty należy czytać razem.

"Wersja oprogramowania"

Aby wyświetlić wersję oprogramowania aparatu lub zaktualizować oprogramowanie aparatu, wybierz opcję [ Wersja oprogramowania aparatu ] w menu ustawień.

Aktualizacje można przeprowadzać za pomocą komputera lub urządzenia inteligentnego.

  • Komputer : Sprawdź w Centrum pobierania firmy Nikon nowe wersje oprogramowania sprzętowego aparatu. Informacje na temat przeprowadzania aktualizacji są dostępne na stronie pobierania oprogramowania układowego.
    https://downloadcenter.nikonimglib.com/

  • Urządzenie inteligentne : Jeśli urządzenie inteligentne zostało sparowane z aparatem za pomocą aplikacji SnapBridge, aplikacja automatycznie powiadomi Cię, gdy aktualizacje staną się dostępne, a następnie możesz pobrać aktualizację na kartę pamięci aparatu za pomocą urządzenia inteligentnego. Informacje na temat przeprowadzania aktualizacji znajdują się w pomocy online SnapBridge. Pamiętaj, że automatyczne powiadomienia mogą nie być wyświetlane dokładnie w tym samym czasie, w którym aktualizacje są udostępniane w Centrum pobierania firmy Nikon.