Poniżej podsumowano funkcje dodane lub zaktualizowane w oprogramowaniu sprzętowym aparatu „C” w wersji 3.00. Więcej informacji można znaleźć na wymienionych stronach. Aby uzyskać informacje na temat pozycji menu i ustawień domyślnych oprogramowania sprzętowego „C” w wersji 3.00, patrz „Pozycje menu i ustawienia domyślne oprogramowania sprzętowego „C” w wersji 3.00” ( Pozycje menu i ustawienia domyślne oprogramowania sprzętowego „C” w wersji 3.00 ).