Poniżej podsumowano funkcje dodane lub zaktualizowane za pomocą oprogramowania sprzętowego aparatu „C” w wersji 3.00. Więcej informacji można znaleźć na wymienionych stronach. Aby uzyskać informacje na temat pozycji menu i ustawień domyślnych dla oprogramowania układowego „C” w wersji 3.00, zobacz „Pozycje menu i ustawienia domyślne dla oprogramowania układowego „C” w wersji 3.00” ( Pozycje menu i ustawienia domyślne dla oprogramowania układowego „C” w wersji 3.00 ).