Aby wyświetlić [ MOJE MENU ], wybierz zakładkę O w menu aparatu.

O Moje menu: tworzenie własnego menu

Moje menu może służyć do tworzenia i edytowania niestandardowej listy maksymalnie 20 pozycji z menu fotografowania, nagrywania wideo, ustawień niestandardowych, odtwarzania, konfiguracji i sieci. Elementy można dodawać, usuwać i zmieniać ich kolejność, jak opisano poniżej.

Dodawanie pozycji do Mojego menu

 1. Wybierz [ Dodaj elementy ] w [ O MOJE MENU ].

  Wyróżnij [ Dodaj elementy ] i naciśnij 2 .

 2. Wybierz menu.

  Podświetl nazwę menu zawierającego element, który chcesz dodać i naciśnij 2 .

 3. Wybierz przedmiot.

  Wyróżnij żądaną pozycję menu i naciśnij J .

 4. Umieść nowy przedmiot.

  Naciśnij 1 lub 3 , aby umieścić nową pozycję i naciśnij J , aby dodać ją do Mojego menu.

 5. Dodaj więcej przedmiotów.
  • Pozycje aktualnie wyświetlane w Moje Menu są oznaczone znacznikiem wyboru ( L ).

  • Nie można wybrać elementów oznaczonych ikoną V

  • Powtórz kroki 1–4, aby wybrać dodatkowe elementy.

Usuwanie pozycji z Mojego menu

 1. Wybierz [ Usuń elementy ] w [ O MOJE MENU ].

  Wyróżnij [ Usuń elementy ] i naciśnij 2 .

 2. Wybierz elementy.
  • Wyróżnij pozycje i naciskaj J lub 2 , aby wybrać ( M ) lub cofnąć wybór.

  • Kontynuuj, aż wszystkie elementy, które chcesz usunąć, zostaną wybrane ( L ).

 3. Usuń wybrane elementy.

  naciśnij O ( Q ); zostanie wyświetlone okno dialogowe potwierdzenia. Naciśnij J , aby usunąć wybrane pozycje.

Usuwanie pozycji w Moim menu

Pozycje można również usuwać, podświetlając je w [ O MOJE MENU ] i naciskając przycisk O ( Q ); zostanie wyświetlone okno dialogowe potwierdzenia. Naciśnij ponownie O ( Q ), aby usunąć wybraną pozycję.

Zmiana kolejności pozycji w Moim menu

 1. Wybierz [ Uszereguj elementy ] w [ O MOJE MENU ].

  Wyróżnij [ Uszereguj elementy ] i naciśnij 2 .

 2. Wybierz przedmiot.

  Wyróżnij element, który chcesz przenieść i naciśnij J .

 3. Ustaw przedmiot.
  • Naciskaj 1 lub 3 , aby przenieść pozycję w górę lub w dół w Moim menu, a następnie naciśnij J .

  • Powtórz kroki 2–3, aby zmienić położenie dodatkowych elementów.

 4. Wyjdź do [ O MOJE MENU ].

  Naciśnij przycisk G , aby powrócić do [ O MOJE MENU ].

Wyświetlanie [OSTATNIE USTAWIENIA]

 1. Wybierz [ Wybierz zakładkę ] w [ O MOJE MENU ].

  Wyróżnij [ Wybierz kartę ] i naciśnij 2 .

 2. Wybierz [ m OSTATNIE USTAWIENIA ].
  • Wyróżnij [ m OSTATNIE USTAWIENIA ] w menu [ Wybierz kartę ] i naciśnij J

  • Nazwa menu zmieni się z [ MOJE MENU ] na [ OSTATNIE USTAWIENIA ].

m Ostatnie ustawienia: Dostęp do ostatnio używanych ustawień

Jak elementy są dodawane do [OSTATNIO USTAWIENIA]

Pozycje menu są dodawane na górze menu [ OSTATNIE USTAWIENIA ] w miarę ich używania. Wymienionych jest dwadzieścia ostatnio używanych ustawień.

Usuwanie pozycji z menu ostatnich ustawień

Aby usunąć pozycję z menu [ OSTATNIE USTAWIENIA ], wyróżnij ją i naciśnij przycisk O ( Q ); zostanie wyświetlone okno dialogowe potwierdzenia. Naciśnij ponownie O ( Q ), aby usunąć wybraną pozycję.

Wyświetlanie Mojego menu

Wybranie menu [ OSTATNIE USTAWIENIA ] > [ Wybierz zakładkę ] powoduje wyświetlenie elementów pokazanych w kroku 2 procedury „Wyświetlanie [ OSTATNIE USTAWIENIA ]” ( Wyświetlanie [ OSTATNIE USTAWIENIA ] ). Wyróżnij [ O MOJE MENU ] i naciśnij J , aby wyświetlić Moje Menu.