Aby wyświetlić ustawienia niestandardowe, wybierz kartę A w menu aparatu.

Ustawienia niestandardowe służą do dostosowania ustawień aparatu do indywidualnych preferencji. Menu Ustawienia niestandardowe jest podzielone na dwa poziomy.

Dostępne są następujące ustawienia niestandardowe: 1

Przedmiot

0

[ Bank ustawień osobistych ]

Bank ustawień niestandardowych

a [ Ostrość ]

a1

[ Wybór priorytetu AF-C ]

a1: Wybór priorytetu AF-C

a2

[ Wybór priorytetu AF-S ]

a2: Wybór priorytetu AF-S

a3

[ Śledzenie ostrości z blokadą ]

a3: Śledzenie ostrości z blokadą

a4

[ Wykorzystane punkty ostrości ]

a4: Wykorzystane punkty ostrości

a5

[ Przechowuj punkty według orientacji ]

a5: Przechowuj punkty według orientacji

a6

[ Aktywacja AF ]

a6: Aktywacja AF

a7

[ Trwałość punktu ostrości ]

a7: Trwałość punktu ostrości

a8

[ Ograniczenie wyboru trybu pola AF ]

a8: Wybór trybu ograniczenia pola AF

a9

[ Ograniczenia trybu ostrości ]

a9: Ograniczenia trybu ostrości

a10

[ Zawijanie punktu ostrości ]

a10: Zawijanie punktu ostrości

a11

[ Wyświetlanie punktu ostrości ]

a11: Wyświetlanie punktu ostrości

a12

[ Wbudowana dioda wspomagająca AF ]

a12: Wbudowany oświetlacz wspomagający AF

a13

[ Maksymalna ostrość ]

a13: Osiąganie ostrości

a14

[ Pierścień ręcznego ustawiania ostrości w trybie AF ] 2

a14: Pierścień ręcznego ustawiania ostrości w trybie AF

b [ Pomiar/ekspozycja ]

b1

[ Wartość kroku czułości ISO ]

b1: Czułość ISO Krok Wartość

b2

[ Kroki EV dla regulacji ekspozycji ]

b2: Kroki EV dla regulacji ekspozycji

b3

[ Łatwa kompensacja ekspozycji ]

b3: Kompensacja łatwej ekspozycji

b4

[ Pomiar matrycowy wykrywanie twarzy ]

b4: Pomiar matrycowy Wykrywanie twarzy

b5

[ Obszar ważony centralnie ]

b5: Obszar centralnie ważony

b6

[ Dostrój optymalną ekspozycję ]

b6: Dostrój optymalną ekspozycję

b7

[ Zachowaj exp. kiedy f/ zmienia się ]

b7: Zachowaj Exp. Kiedy f/ Zmiany

c [ Zegary/blokada AE ]

c1

[ Spust migawki AE-L ]

c1: Spust migawki AE-L

c2

[ Samowyzwalacz ]

c2: Samowyzwalacz

c3

[ Opóźnienie wyłączenia ]

c3: Opóźnienie wyłączenia

d [ Fotografowanie/wyświetlanie ]

d1

[ Prędkość zdjęć seryjnych ]

d1: Szybkość wykonywania zdjęć seryjnych

d2

[ Maksymalna liczba strzałów na serię ]

d2: maksymalna liczba strzałów na serię

d3

[ Wybór trybu zwolnienia limitu ]

d3: Wybór trybu zwalniania limitu

d4

[ Synchronizuj. opcje trybu zwolnienia ]

d4: Synchronizacja. Opcje trybu zwalniania

d5

[ Wydłużone czasy otwarcia migawki (M) ]

d5: Wydłużone czasy otwarcia migawki (M)

d6

[ Ogranicz możliwy do wyboru obszar obrazu ]

d6: Ogranicz możliwy do wyboru obszar obrazu

d7

[ Sekwencja numerów plików ]

d7: Sekwencja numerów plików

d8

[ Tryb oglądania (zdjęcie Lv) ]

d8: Tryb oglądania (zdjęcie Lv)

d9

[ Widok w świetle gwiazd (zdjęcie Lv) ]

d9: Widok w świetle gwiazd (zdjęcie poz.)

d10

[ Ciepłe kolory wyświetlacza ]

d10: Ciepłe kolory wyświetlacza

d11

[ Podświetlenie LCD ]

d11: Podświetlenie LCD

d12

[ Wyświetl wszystko w trybie ciągłym ]

d12: Wyświetl wszystko w trybie ciągłym

d13

[ Wskaźnik czasu zwolnienia ]

d13: Wskaźnik czasu zwolnienia

d14

[ Ramka obrazu ]

d14: Ramka obrazu

d15

[ Typ siatki ]

d15: Typ siatki

d16

[ Typ wirtualnego horyzontu ]

d16: Typ wirtualnego horyzontu

d17

[ Niestandardowy ekran fotografowania na monitorze ]

d17: Ekran fotografowania na monitorze niestandardowym

d18

[ Ekran fotografowania z niestandardowym wizjerem ]

d18: ekran fotografowania z niestandardowym wizjerem

e [ Braketing/błysk ]

e1

[ Szybkość synchronizacji lampy błyskowej ]

e1: Szybkość synchronizacji lampy błyskowej

e2

[ Szybkość migawki lampy błyskowej ]

e2: Szybkość migawki lampy błyskowej

e3

[ Kompensacja ekspozycji na flash ]

e3: Kompensacja ekspozycji. dla Flasha

e 4

[ Auto c . regulacja czułości ISO ]

e4: Automatyczna regulacja c ISO

e5

[ Błysk modelujący ]

e5: Błysk modelujący

e6

[ Autobraketing (tryb M) ]

e6: Autobraketing (tryb M)

e7

[ Kolejność braketingu ]

e7: Kolejność bracketingu

e8

[ Priorytet serii błysków ]

e8: Priorytet serii błysków

f [ Sterowanie ]

f1

[ i menu ]

f1: Dostosuj i Menu

f2

[ Własne sterowanie (fotografowanie) ]

f2: Niestandardowe sterowanie (strzelanie)

f3

[ Sterowanie niestandardowe (odtwarzanie) ]

f3: Niestandardowe elementy sterujące (odtwarzanie)

f4

[ Blokada sterowania ]

f4: Blokada sterowania

f5

[ Odwróć obrót pokrętła ]

f5: Odwrotny obrót wybierania

f6

[ Zwolnij przycisk, aby użyć pokrętła ]

f6: Zwolnij przycisk, aby użyć pokrętła

f7

[ Odwróć wskaźniki ]

f7: Wskaźniki cofania

f8

[ Odwróć pierścień do ustawiania ostrości ]

f8: Odwróć pierścień do ustawiania ostrości

f9

[ Zakres obrotu pierścienia ostrości ]

f9: zakres obrotu pierścienia ostrości

f10

[ Odpowiedź pierścienia sterującego ]

f10: Odpowiedź pierścienia kontrolnego

f11

[ Szybkie ruchy przy odtwarzaniu pełnoekranowym ]

f11: Odtwarzanie pełnoekranowych filmów

g [ Wideo ]

g1

[ i menu ]

g1: Dostosuj i Menu

g2

[ Sterowanie niestandardowe ]

g2: Niestandardowe sterowanie

g3

[ Blokada sterowania ]

g3: Blokada sterowania

g4

[ Ograniczenie wyboru trybu pola AF ]

g4: Wybór trybu ograniczonego pola AF

g5

[ Ograniczenia trybu ostrości ]

g5: Ograniczenia trybu ostrości

g6

[ Szybkość AF ]

g6: Szybkość AF

g7

[ Czułość śledzenia AF ]

g7: Czułość śledzenia AF

g8

[ Zobacz pomoc ]

g8: Asystent wyświetlania

g9

[ Wzór zebry ]

g9: wzór zebry

g10

[ Ogranicz zakres tonów wzoru zebry ]

g10: Ogranicz zakres tonów wzoru zebry

g11

[ Typ siatki ]

g11: Typ siatki

g12

[ Niestandardowy ekran fotografowania na monitorze ]

g12: Ekran fotografowania na monitorze niestandardowym

g13

[ Ekran fotografowania z niestandardowym wizjerem ]

g13: Ekran fotografowania z niestandardowym wizjerem

  1. Pozycje zmodyfikowane z wartości domyślnych są oznaczone gwiazdkami („ U ”).

  2. Dostępne tylko ze zgodnymi obiektywami.

Zobacz też

„Ustawienia domyślne menu ustawień niestandardowych” ( Ustawienia domyślne menu ustawień niestandardowych )