Kompensacja błysku służy do celowej zmiany mocy błysku, na przykład w celu zmiany jasności obiektu w stosunku do tła. Moc błysku można zwiększyć, aby główny obiekt wydawał się jaśniejszy, zmniejszyć, aby zapobiec odblaskom, lub w inny sposób dostroić, aby uzyskać pożądany efekt.

Regulacja kompensacji błysku

Przytrzymaj przycisk c i obracaj pomocniczym pokrętłem sterowania.

  • Wybierz spośród wartości od -3 do +1 EV.

  • Przy ustawieniach domyślnych zmiany mocy błysku są wprowadzane w krokach co 1/3 EV . Wielkość kroku można wybrać przy użyciu ustawienia osobistego b2 [Krok EV zmiany ekspozycji ].

  • Ogólnie rzecz biorąc, wybierz wartości dodatnie dla jaśniejszego oświetlenia, wartości ujemne, aby upewnić się, że obiekt nie jest zbyt jasno oświetlony.

  • Przy wartościach innych niż ±0,0 na ekranie fotografowania i na panelu kontrolnym pojawi się ikona Y

  • Kompensację błysku można wyświetlić na ekranie fotografowania i na panelu kontrolnym, naciskając przycisk c .

    Monitor

    Panel sterowania

  • Normalną moc błysku można przywrócić, ustawiając kompensację błysku na ±0,0. Kompensacja błysku nie jest resetowana po wyłączeniu aparatu.