Użyj aplikacji SnapBridge do połączeń bezprzewodowych między aparatem a smartfonem lub tabletem („urządzenie inteligentne”).

  • Aplikacje SnapBridge można pobrać z Apple App Store® lub Google Play .

  • Odwiedź witrynę firmy Nikon, aby uzyskać najnowsze informacje o SnapBridge.

  • Uważnie przeczytaj wszelkie umowy licencyjne itp. wyświetlane po uruchomieniu SnapBridge i kontynuuj tylko wtedy, gdy chcesz je zaakceptować.

Co SnapBridge może dla Ciebie zrobić

Zadania, które można wykonać za pomocą aplikacji SnapBridge, opisano poniżej. Szczegółowe informacje można znaleźć w pomocy online aplikacji SnapBridge:

https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html

Pobieranie zdjęć z aparatu

Pobierz istniejące zdjęcia na urządzenie inteligentne. Można je również pobierać automatycznie w miarę ich pobierania.

Fotografia zdalna

Steruj aparatem i rób zdjęcia z urządzenia inteligentnego.

Nie możesz się połączyć?

Jeśli masz problemy z nawiązaniem połączenia z urządzeniem inteligentnym, spróbuj:

  • wyłączenie i ponowne włączenie aparatu i urządzenia inteligentnego lub

  • sprawdzanie ustawień bezprzewodowych na urządzeniu inteligentnym.