Zdjęcia można robić przy użyciu opcjonalnej lampy błyskowej zamontowanej na stopce akcesoriów aparatu lub jednej lub więcej zdalnych lamp błyskowych.

  • Używając lampy błyskowej, wybierz [ WYŁ .] dla [ Tryb cichy ] w menu ustawień.

Lampy błyskowe montowane na aparacie

Rób zdjęcia za pomocą lampy błyskowej zamontowanej na aparacie. Więcej informacji można znaleźć na kolejnych stronach ( Korzystanie z lampy błyskowej w aparacie ).

Zdalna fotografia z lampą błyskową

Rób zdjęcia z co najmniej jedną zdalną lampą błyskową, korzystając z bezprzewodowego sterowania lampą błyskową (Advanced Wireless Lighting lub AWL). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Fotografowanie z użyciem zdalnej lampy błyskowej” ( Fotografowanie z użyciem zdalnej lampy błyskowej ).