Dodano opcję [ Automatyczne resetowanie pozycji ostrości ] w pozycji [Fotografowanie z przesunięciem ostrości ] w menu wykonywania zdjęć.

  • Po wybraniu opcji [ ON ] ostrość powróci do pozycji wyjściowej po wykonaniu wszystkich zdjęć w bieżącej sekwencji. Oszczędza to konieczności ponownego ustawiania ostrości za każdym razem, gdy fotografujesz obiekty w tej samej odległości ustawiania ostrości kilka razy z rzędu.

  • Po wybraniu opcji [ WYŁ ] ostrość pozostaje nieruchoma w pozycji ostatniego zdjęcia w sekwencji.