Dodano opcję [ Automatyczne resetowanie pozycji ostrości ] w pozycji [ Fotografowanie z przesunięciem ostrości ] w menu fotografowania.

  • Po wybraniu opcji [ ON ] ostrość powróci do pozycji początkowej po wykonaniu wszystkich zdjęć w bieżącej sekwencji. Oszczędza to konieczności ponownego ustawiania ostrości za każdym razem podczas fotografowania obiektów z tą samą odległością ostrości kilka razy z rzędu.

  • Po wybraniu opcji [ OFF ] ostrość pozostaje unieruchomiona w pozycji ostatniego zdjęcia w sekwencji. Umożliwia to rozpoczęcie fotografowania od ostatniego ustawienia ostrości podczas fotografowania pojedynczego obiektu w wielu kolejnych seriach.