Wykonaj poniższe czynności, aby wybrać bieżący obraz do przesłania do urządzenia inteligentnego, komputera lub serwera FTP.

 • Pozycje menu i używane do wybierania zdjęć do przesłania różnią się w zależności od typu podłączonego urządzenia:

  • [ Wybierz do przesłania do urz . intelig.]: Wyświetlany, gdy aparat jest podłączony do urządzenia intelig. za pomocą opcji [ Połącz z urządz. intelig.] w menu sieci ( Połącz z urządz. intelig .).

  • [ Wybierz do przesłania do komputera ]: Wyświetlany, gdy aparat jest podłączony do komputera za pomocą opcji [ Połącz z komputerem ] w menu sieci ( Połącz z komputerem ).

  • [ Wybierz do przesłania (FTP) ]: Wyświetlany, gdy aparat jest podłączony do serwera FTP za pomocą opcji [ Połącz z serwerem FTP ] w menu sieci ( Połącz z serwerem FTP ).

 • Nie można wybrać filmów do przesłania, gdy aparat jest podłączony do urządzenia inteligentnego za pośrednictwem aplikacji SnapBridge.

 • Maksymalny rozmiar plików wideo przesłanych w inny sposób to 4 GB.

 1. Wybierz żądane zdjęcie i naciśnij przycisk i .

 2. Wyróżnij [ Wybierz do przesłania do urządzenia inteligentnego ], [ Wybierz do przesłania do komputera ] lub [ Wybierz do przesłania (FTP) ] i naciśnij J .

  Zdjęcia przeznaczone na urządzenie typu smart są oznaczone ikoną W , natomiast przeznaczone na komputer lub serwer FTP są oznaczone ikoną s .

Usuwanie oznaczenia przesyłania

Aby usunąć oznaczenie przesyłania, powtórz kroki 1 i 2.