Korpus aparatu

1

Zwolnienie blokady pokrętła trybu wyzwalania ( tryb zwalniania )

2

Przycisk BKT ( Bracketing )

3

Przycisk c ( Tryby lampy błyskowej )

4

Mikrofon stereo (do filmów; nagrywanie filmów )

5

Przycisk nagrywania wideo ( nagrywanie filmów )

6

Przycisk S ( Q ) ( Czułość ISO )

7

Przycisk E ( Kompensacja ekspozycji )

8

Oczko do paska aparatu ( Mocowanie paska )

9

E (znak płaszczyzny ogniskowej; znacznik płaszczyzny ogniskowej i odległość kołnierza do tyłu )

10

Panel sterowania ( Panel sterowania , Panel sterowania )

11

Antena GNSS ( dane lokalizacji )

12

Stopka mocująca (dla opcjonalnej lampy błyskowej; Korzystanie z lampy błyskowej w aparacie , Kompatybilne lampy błyskowe )

13

Przycisk I (Wybór trybu fotografowania )

14

Przycisk c ( Tryb wyzwalania migawki )

1

Włącznik zasilania ( konfiguracja aparatu , robienie zdjęć )

2

Spust migawki ( Fotografowanie )

3

Dioda wspomagająca AF ( Dioda wspomagająca AF , a12: Wbudowana dioda wspomagająca AF )

Lampa redukcji efektu czerwonych oczu ( Tryby lampy błyskowej )

Kontrolka samowyzwalacza ( Korzystanie z samowyzwalacza ( E ) )

4

Przycisk M ( Przycisk trybu monitorowania i czujnik oka , wybór trybu monitorowania limitu )

5

Osłona gniazda synchronizacji lampy błyskowej

6

Dziesięciopinowa osłona terminala zdalnego

7

Osłona złącza mikrofonu, słuchawek i Ethernet

8

Osłona złączy USB i HDMI

9

Przycisk trybu ostrości ( Ostrość )

10

Zatrzask pokrywy komory baterii ( Wkładanie baterii )

11

Pokrywa komory baterii ( Wkładanie baterii )

12

Znacznik mocowania obiektywu ( Mocowanie obiektywu )

13

Terminal synchronizacji Flash ( Terminal synchronizacji )

14

Dziesięciopinowy zdalny terminal

15

Lampka ładowania ( Ładowarka: Ładowanie )

16

Złącze Ethernet ( Połączenia Ethernet , Ethernet )

17

Złącze mikrofonu zewnętrznego ( Mikrofony )

18

Złącze słuchawek ( Głośność słuchawek )

19

Złącze HDMI ( Podłączanie do urządzeń HDMI )

20

Złącze USB ( Komputery: Podłączanie przez USB , USB Power Delivery )

21

Dekiel na korpus ( mocowanie obiektywu )

1

Mikrofon (do notatek głosowych; nagrywanie notatek głosowych )

2

Przycisk U ( Balans bieli )

3

Przycisk T ( Regulacja jakości obrazu )

4

Przycisk b ( Nagrywanie notatek głosowych )

5

Wskaźnik sieci ( stan połączenia , stan połączenia )

6

Monitor ( sterowanie dotykowe , dotykowa migawka )

7

Głośnik ( Sterowanie odtwarzaniem wideo )

8

Zwolnienie okularu ( Akcesoria do okularu wizjera )

9

Przycisk O ( Q ) ( Usuwanie niechcianych zdjęć , Usuwanie zdjęć )

10

Przycisk g ( Fn4 ) ( Przetwarzanie obrazu , Ochrona zdjęć przed usunięciem )

11

Pokrętło trybu wyzwalania migawki ( Tryb wyzwalania migawki )

12

Gumowa muszla oczna ( Akcesoria do okularu wizjera )

13

Wizjer (Wizjer )

14

Czujnik oka ( przycisk trybu monitorowania i czujnik oka )

1

Pokrętło regulacji dioptrii ( Pokrętło regulacji dioptrii )

2

Przycisk DISP ( Wybór wyświetlacza , Wybór wyświetlacza )

3

Selektor zdjęć/wideo ( robienie zdjęć , nagrywanie filmów )

4

Przycisk AF-ON ( Blokowanie ostrości za pomocą przycisku AF-ON )

5

Selektor dodatkowy ( Selektor dodatkowy , Blokada ostrości , Blokada automatycznej ekspozycji )

6

Główne pokrętło sterowania ( f5: Odwróć obrót pokrętła )

7

Przycisk i (Przycisk i (menu i ) , Przycisk i (tryb odtwarzania) )

8

Przycisk J ( Korzystanie z menu )

9

Wybierak wielofunkcyjny ( Korzystanie z menu )

10

Przycisk X ( ręczne ustawianie ostrości , odtwarzanie miniatur , odtwarzanie z powiększeniem )

11

Przycisk G ( Przycisk G , Przewodnik po menu )

12

Przycisk K ( odtwarzanie ,przeglądanie zdjęć )

13

Przycisk W ( Q ) ( Ikona d (Pomoc) , Odtwarzanie miniatur , Używanie odtwarzania z powiększeniem )

14

Przycisk AF-ON do fotografowania w pionie ( blokowanie ostrości za pomocą przycisku AF-ON )

15

Główne pokrętło sterujące do fotografowania w pionie ( f5: odwrotny obrót pokrętła )

16

Wybierak wielofunkcyjny do fotografowania w pionie ( orientacja portretowa („pionowa”) )

17

Lampka dostępu do karty pamięci ( Lampka dostępu do karty pamięci , Lampka dostępu do karty pamięci )

18

Przycisk i do fotografowania w pionie (Przycisk i (menu i ) , Przycisk i (tryb odtwarzania) )

1

Przycisk zwalniania obiektywu ( Odłączanie obiektywów )

2

Mocowanie obiektywu ( mocowanie obiektywu , znacznik płaszczyzny ogniskowej i odległość kołnierza do tyłu )

3

styki procesora

4

Czujnik obrazu ( Czyszczenie czujnika obrazu )

5

przycisk Fn3

6

Gniazdo statywu

7

Przednie pokrętło sterujące do fotografowania w pionie ( f5: odwrotny obrót pokrętła )

8

Blokada spustu migawki do fotografowania w pionie ( kadrowanie zdjęć w orientacji pionowej („pionowej”) )

9

Przycisk Fn do fotografowania w pionie

10

Gniazdo zabezpieczające (dla kabla zabezpieczającego przed kradzieżą; gniazdo zabezpieczające )

11

Przycisk S do fotografowania w pionie ( Czułość ISO )

12

Spust migawki do fotografowania w pionie

13

Zatrzask pokrywy gniazda karty pamięci ( Wkładanie kart pamięci )

14

Pokrywa gniazda karty pamięci ( Wyjmowanie kart pamięci )

15

Przycisk Fn2 ( Regulacja ustawień obszaru zdjęcia )

16

przycisk Fn1

17

Przednie pokrętło sterujące ( f5: Odwróć obrót pokrętła )

Nie dotykaj czujnika obrazu ani osłony czujnika

W żadnym wypadku nie należy szturchać ani wywierać nacisku na czujnik obrazu lub osłonę czujnika ( Zachowanie osłony czujnika przy wyłączonym zasilaniu ) ani narażać ich na działanie silnych prądów powietrza z dmuchawy. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może spowodować zarysowanie lub inne uszkodzenie czujnika lub osłony. Aby uzyskać informacje na temat czyszczenia czujnika obrazu, patrz „Czyszczenie czujnika obrazu” ( Czyszczenie czujnika obrazu ).

Uwagi dotyczące monitora

Kąt monitora można regulować.

Numer seryjny produktu

Numer seryjny tego produktu można znaleźć otwierając monitor.

Antena GNSS

Jeśli to możliwe, pozostań na otwartej przestrzeni podczas korzystania z usług danych lokalizacyjnych. Aby uzyskać najlepszy odbiór, trzymaj antenę skierowaną w stronę nieba.

Oświetlacz LCD

Obrócenie włącznika zasilania w położenie D powoduje włączenie podświetlenia przycisków i panelu sterowania (podświetlenie LCD). Podświetlenie pozostanie włączone przez kilka sekund po zwolnieniu włącznika zasilania. Podświetlenie wyłącza się, gdy przełącznik zostanie obrócony w położenie D po raz drugi lub spust migawki zostanie wciśnięty do połowy. Włączenie podświetlenia przycisków ułatwia korzystanie z aparatu w ciemności.

Gniazdo bezpieczeństwa

Gniazdo zabezpieczające służy jako punkt mocowania kabli zabezpieczających przed kradzieżą innych firm. Jest kompatybilny i przeznaczony do użytku z linkami zabezpieczającymi Kensington. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji dołączonej do linki zabezpieczającej.

Panel sterowania

Panel sterowania świeci się, gdy aparat jest włączony. Przy ustawieniach domyślnych wyświetlane są następujące wskaźniki. Aby uzyskać pełną listę wskaźników, które mogą być wyświetlane, patrz „Panel sterowania” ( Panel sterowania ) w części „Wyświetlacze aparatu” w rozdziale „Uwagi techniczne”.

1

Tryb fotografowania (Wybór trybu fotografowania )

2

Czas otwarcia migawki ( S (automatyka z preselekcją czasu) , M (ręczny) )

3

Przysłona ( A (automatyka z preselekcją przysłony) , M (manualny) )

4

Wskaźnik baterii ( poziom baterii )

5

Wskaźnik ekspozycji

Ekspozycja ( wskaźniki ekspozycji )

Kompensacja ekspozycji ( Kompensacja ekspozycji )

Rozmiar i szybkość klatek ( Opcje rozmiaru i szybkości klatek wideo )

6

Czułość ISO ( Czułość ISO )

7

Liczba pozostałych ekspozycji ( liczba pozostałych ekspozycji , pojemność karty pamięci )

Dostępny czas nagrywania ( Nagrywanie filmów )

8

Wskaźnik czułości ISO ( Czułość ISO )

Automatyczny wskaźnik czułości ISO ( automatyczna kontrola czułości ISO )

9

Tryb zwolnienia ( Tryb zwolnienia )

10

Ikona karty pamięci (gniazdo 2;rola karty w gnieździe 2 )

11

Ikona karty pamięci (gniazdo 1;rola karty w gnieździe 2 )

12

Wskaźnik trybu pola AF ( Tryb pola AF )

13

Tryb ostrości ( Tryb ostrości )

14

Bank menu fotografowania ( Bank menu fotografowania )

Monitor

Przy ustawieniach domyślnych na monitorze pojawiają się następujące wskaźniki. Aby uzyskać pełną listę wskaźników, które mogą być wyświetlane, patrz „Monitor” ( Monitor ) w części „Wyświetlacze aparatu” w rozdziale „Uwagi techniczne”.

Tryb fotograficzny

1

Tryb fotografowania (Wybór trybu fotografowania )

2

Tryb zwolnienia ( Tryb zwolnienia )

3

Tryb ostrości ( wybór punktu ostrości )

4

Tryb pola AF ( Tryb pola AF )

5

Ikona t ( Ikona t )

6

Balans bieli ( Balans bieli )

7

Aktywna funkcja D-Lighting ( Aktywna funkcja D-Lighting )

8

Przetwarzanie obrazu ( Przetwarzanie obrazu )

9

Obszar obrazu ( Regulacja ustawień obszaru obrazu )

10

Rozmiar obrazu ( Wybór rozmiaru obrazu )

11

Jakość obrazu ( Regulacja jakości obrazu )

1

Wskaźnik ekspozycji

Ekspozycja ( wskaźniki ekspozycji )

Kompensacja ekspozycji ( Kompensacja ekspozycji )

2

Ikona i (Przycisk i (menu i ) , Przycisk i (tryb odtwarzania) )

3

Wskaźnik baterii ( poziom baterii )

4

Liczba pozostałych ekspozycji ( liczba pozostałych ekspozycji , pojemność karty pamięci )

5

Czułość ISO ( Czułość ISO )

6

Wskaźnik czułości ISO ( Czułość ISO )

Automatyczny wskaźnik czułości ISO ( automatyczna kontrola czułości ISO )

7

Przysłona ( A (automatyka z preselekcją przysłony) , M (ręcznie) )

8

Czas otwarcia migawki ( S (automatyka z preselekcją czasu) , M (ręczny) )

9

Pomiar ( Pomiar )

10

Fotografowanie dotykowe ( migawka dotykowa )

11

Wskaźnik redukcji drgań ( Redukcja drgań )

12

Punkt ostrości ( Wybór punktu ostrości )

13

Tryb przeglądania (podgląd zdjęć na żywo; d9: tryb przeglądania (zdjęcie Lv) )

Używanie monitora z kamerą w orientacji pionowej

Gdy aparat jest obrócony w celu robienia zdjęć w orientacji pionowej (portretowej), obraz na monitorze obraca się odpowiednio (tylko w trybie fotografowania).

Wybór wyświetlacza

Naciśnij przycisk DISP , aby cyklicznie wyświetlać zdjęcia. Wybieraj spośród maksymalnie pięciu wyświetlaczy, z których każdy ma konfigurowalny wybór ikon i wskaźników. Wyświetlane pozycje można wybrać za pomocą ustawienia osobistego d18 [ Własny monitor fotografowania ] ( d18: Własny monitor fotografowania ).

Tryb wideo

1

Wskaźnik nagrywania ( nagrywanie filmów )

Wskaźnik „Brak wideo” ( Ikona 0 )

2

Wskaźnik nagrywania (czerwona ramka; g17: czerwony wskaźnik ramki REC )

3

Czas nagrywania wideo ( Nagrywanie filmów )

4

Rozmiar i szybkość klatek ( Opcje rozmiaru i szybkości klatek wideo )

5

Miejsce docelowe ( miejsce docelowe )

6

Pozostały czas ( nagrywanie filmów )

7

Obszar obrazu ( Opcje obszaru obrazu wideo )

8

Typ pliku wideo ( Typy plików wideo )

9

Poziom dźwięku ( czułość mikrofonu )

10

Czułość mikrofonu ( Czułość mikrofonu )

Wizjer

Przy ustawieniach domyślnych w wizjerze pojawiają się następujące wskaźniki. Aby uzyskać pełną listę wskaźników, które mogą być wyświetlane, patrz „Wizjer” ( Wizjer ) w części „Wyświetlacze aparatu” w rozdziale „Uwagi techniczne”.

Tryb fotograficzny

1

Tryb przeglądania (podgląd zdjęć na żywo; d9: Tryb przeglądania (zdjęcie Lv) )

2

Ikona t ( Ikona t )

3

Tryb zwolnienia ( Tryb zwolnienia )

4

Tryb ostrości ( Tryb ostrości )

5

Tryb pola AF ( Tryb pola AF )

6

Balans bieli ( Balans bieli )

7

Aktywna funkcja D-Lighting ( Aktywna funkcja D-Lighting )

8

Przetwarzanie obrazu ( Przetwarzanie obrazu )

9

Jakość obrazu ( Regulacja jakości obrazu )

10

Rozmiar obrazu ( Wybór rozmiaru obrazu )

11

Obszar obrazu ( Regulacja ustawień obszaru obrazu )

1

Wskaźnik baterii ( poziom baterii )

2

Liczba pozostałych ekspozycji ( liczba pozostałych ekspozycji , pojemność karty pamięci )

3

Czułość ISO ( Czułość ISO )

4

Wskaźnik czułości ISO ( Czułość ISO )

Automatyczny wskaźnik czułości ISO ( automatyczna kontrola czułości ISO )

5

Wskaźnik ekspozycji

Ekspozycja ( wskaźniki ekspozycji )

Kompensacja ekspozycji ( Kompensacja ekspozycji )

6

Przysłona ( A (automatyka z preselekcją przysłony) , M (ręcznie) )

7

Czas otwarcia migawki ( S (automatyka z preselekcją czasu) , M (ręczny) )

8

Tryb fotografowania (Wybór trybu fotografowania )

9

Redukcja drgań ( Redukcja drgań )

10

Pomiar ( Pomiar )

11

Punkt ostrości ( Wybór punktu ostrości )

Używanie wizjera z aparatem w orientacji pionowej

Gdy aparat jest obracany w celu robienia zdjęć w orientacji pionowej (portretowej), obraz w wizjerze obraca się odpowiednio (tylko tryb fotografowania).

Wybór wyświetlacza

Naciśnij przycisk DISP , aby cyklicznie wyświetlać zdjęcia. Wybierz spośród maksymalnie czterech wyświetlaczy, z których każdy ma konfigurowalny wybór ikon i wskaźników. Wyświetlane elementy można wybrać za pomocą ustawienia osobistego d19 [ Własny ekran fotografowania z wizjerem ] ( d19: Własny ekran fotografowania z wizjerem ).

Tryb wideo

1

Wskaźnik nagrywania ( nagrywanie filmów )

Wskaźnik „Brak wideo” ( Ikona 0 )

2

Czas nagrywania wideo ( Nagrywanie filmów )

3

Miejsce docelowe ( miejsce docelowe )

4

Pozostały czas ( nagrywanie filmów )

5

Rozmiar klatki/liczba klatek ( Opcje rozmiaru klatki wideo i szybkości )

6

Obszar obrazu ( Opcje obszaru obrazu wideo )

7

Typ pliku wideo ( Typy plików wideo )

8

Wskaźnik nagrywania (czerwona ramka; g17: czerwony wskaźnik ramki REC )

9

Poziom dźwięku ( czułość mikrofonu )

10

Czułość mikrofonu ( Czułość mikrofonu )

Przycisk trybu monitora i czujnik oka

Przyłożenie oka do wizjera aktywuje czujnik zbliżenia oka, przełączając obraz z monitora na wizjer. Pamiętaj, że czujnik oka reaguje również na inne obiekty, takie jak palce.

 • W razie potrzeby wizjer może być używany do menu i odtwarzania.

 • Naciśnij przycisk M (tryb monitora), aby przełączać między wizjerem a monitorem.

 • Naciśnij przycisk M , aby przechodzić między ekranami w następujący sposób.

  [ Automatyczne przełączanie wyświetlacza ]: Aparat automatycznie przełącza się między wizjerem a monitorem na podstawie informacji z czujnika oka.

  [ Tylko wizjer ]: Monitor pozostaje pusty. Wizjer służy do fotografowania, menu i odtwarzania.

  • Wyświetlacz w wizjerze jest również podświetlany przez kilka sekund po włączeniu aparatu i po aktywowaniu licznika czasu czuwania przez naciśnięcie przycisku AF-ON lub naciśnięcie spustu migawki do połowy.

  [ Tylko monitor ]: monitor jest używany do fotografowania, menu i odtwarzania. Wyświetlacz wizjera pozostanie pusty, nawet jeśli przyłożysz oko do wizjera.

  [ Priorytet wizjera ]: Aparat działa w sposób podobny do istniejących lustrzanek cyfrowych.

  • W trybie fotografowania zbliżenie oka do wizjera powoduje włączenie wizjera; monitor pozostaje wyłączony po odjęciu oka.

  • Wyświetlacz w wizjerze jest również podświetlany przez kilka sekund po włączeniu aparatu i po aktywowaniu licznika czasu czuwania przez naciśnięcie przycisku AF-ON lub naciśnięcie spustu migawki do połowy.

Pokrętło regulacji dioptrii
 • Wizjer można ustawić na ostrość, podnosząc i obracając pokrętło regulacji dioptrii.

 • Uważaj, aby nie włożyć palców ani paznokci do oka.

 • Po wyregulowaniu dioptrii wciśnij pokrętło korekcji dioptrii z powrotem do pierwotnej pozycji.

Przechylanie monitora

Przyłożenie oka do aparatu, gdy monitor jest przechylony, nie spowoduje wyzwolenia wizjera, jeśli spełnione są oba poniższe warunki:

 • [ Automatyczne przełączanie wyświetlacza ] lub [ Priorytet wizjera ] jest wybrane dla trybu monitora i

 • menu, obraz lub inny ekran jest aktualnie wyświetlany na monitorze.

Rozszerzone użycie

W przypadku korzystania z wizjera przez dłuższy czas można wybrać opcję [ Dostosuj dla ułatwienia oglądania ] dla ustawienia osobistego d9 [ Tryb oglądania (zdjęcie Lv) ], aby zapewnić dostosowanie jasności i odcienia wizjera w celu ułatwienia oglądania.

Ogranicz wybór trybu monitorowania

Można ograniczyć wybór dostępnych trybów monitora za pomocą elementu [ Ogranicz wybór trybu monitora ] w menu ustawień.

Sterowanie dotykowe

Dotykowy monitor oferuje wiele elementów sterujących, którymi można sterować, dotykając wyświetlacza palcami. Podczas fotografowania z użyciem wizjera sterowanie dotykowe jest wyłączone i nie można go używać do ustawiania ostrości itp.

Ustawianie ostrości i zwalnianie migawki

 • Dotknij monitora, aby ustawić ostrość na wybranym punkcie (dotykowy AF).

 • W trybie fotografowania migawka zostanie zwolniona po zdjęciu palca z wyświetlacza (migawka dotykowa).

 • Ustawienia migawki dotykowej/AF można dostosować, dotykając ikony W ( Migawka dotykowa ).

Dostosowywanie ustawień

 • Stuknij podświetlone ustawienia na wyświetlaczu.

 • Następnie możesz wybrać żądaną opcję, dotykając ikon lub suwaków.

 • Stuknij Z lub naciśnij J , aby wybrać wybraną opcję i powrócić do poprzedniego ekranu.

Odtwarzanie nagranego dźwięku

 • Przesuwaj w lewo lub w prawo, aby przeglądać inne zdjęcia podczas odtwarzania na pełnym ekranie.

 • W widoku pełnoekranowym dotknięcie dolnej części ekranu powoduje wyświetlenie paska przewijania klatki. Przesuń palcem w lewo lub w prawo nad paskiem, aby szybko przewinąć do innych zdjęć.

 • Aby powiększyć zdjęcie wyświetlane podczas odtwarzania pełnoekranowego, użyj gestu rozciągania lub dwukrotnie dotknij wyświetlacza. Współczynnik powiększenia można dostosować za pomocą gestów rozciągania w celu powiększenia i uszczypnięcia w celu pomniejszenia.

 • Użyj gestów przesuwania, aby wyświetlić inne części obrazu podczas powiększania.

 • Dwa szybkie stuknięcia w wyświetlacz podczas działania zoomu anulują zoom.

 • Aby „pomniejszyć” widok miniatury, użyj gestu uszczypnięcia podczas odtwarzania pełnoekranowego. Użyj szczypania i rozciągania, aby wybrać liczbę wyświetlanych zdjęć spośród 4, 9 i 72 klatek.

Wyświetlanie filmów

 • Filmy są oznaczone ikoną 1 ; aby rozpocząć odtwarzanie, dotknij ikony a .

 • Stuknij Z , aby wyjść do widoku pełnoekranowego.

Menu i

 • Stuknij ikonę i , aby wyświetlić menu i podczas fotografowania (Przycisk i (menu i ) ).

 • Stuknij elementy, aby wyświetlić i zmienić opcje.

 • Można wybrać elementy wyświetlane w menu i ( Dostosowywanie menu i ).

Wprowadzanie tekstu

 • Gdy wyświetlana jest klawiatura, możesz wprowadzać tekst, dotykając klawiszy.

  1

  Obszar wyświetlania tekstu

  2

  Obszar klawiatury

  3

  Wybór klawiatury

 • Aby ustawić kursor, dotknij e lub f albo dotknij bezpośrednio w obszarze wyświetlania tekstu.

 • Aby przełączać między wielkimi i małymi literami oraz klawiaturami symboli, stuknij przycisk wyboru klawiatury.

 • Przesuń w górę lub w dół, aby przewinąć.

 • Stuknij ikonę menu, aby wybrać menu.

 • Stuknij elementy menu, aby wyświetlić opcje. Następnie możesz wybrać żądaną opcję, dotykając ikon lub suwaków.

 • Aby wyjść bez zmiany ustawień, dotknij Z .

Przestrogi: ekran dotykowy
 • Ekran dotykowy reaguje na elektryczność statyczną. Może nie reagować na dotknięcie paznokciami lub dłońmi w rękawiczkach. Aby uzyskać lepszą reakcję podczas korzystania z ekranu dotykowego w rękawiczkach, wybierz [ ON ] dla [ Sterowanie dotykiem ] > [ Tryb rękawiczek ] w menu ustawień.

 • Nie dotykaj ekranu ostrymi przedmiotami.

 • Nie używaj nadmiernej siły.

 • Ekran może nie reagować, gdy jest pokryty foliami ochronnymi innych firm.

 • Ekran może nie reagować na jednoczesne dotknięcie w wielu miejscach.

Włączanie lub wyłączanie sterowania dotykowego

Sterowanie dotykowe można włączyć lub wyłączyć za pomocą elementu [ Sterowanie dotykowe ] w menu ustawień.