Na wyświetlaczach pojawiają się informacje o aktualnych ustawieniach. Sporadycznie mogą być wyświetlane inne ikony lub ostrzeżenia, na przykład podczas zmiany ustawień.

Monitor

Tryb fotograficzny

1

Tryb fotografowania (Wybór trybu fotografowania )

2

Wskaźnik elastycznego programu ( P (automatyka programowa) )

3

Ramki pola AF ( tryb pola AF )

4

Ostrzeżenie o temperaturze ( automatyczne wyłączenie temperatury )

5

Tryb zwolnienia ( Tryb zwolnienia )

6

Wskaźnik interwalometru ( fotografowanie z interwalometrem )

Ikona t ( Ikona t )

Wskaźnik „Brak karty pamięci” ( Wkładanie kart pamięci , Brak karty pamięci )

Ostrzeżenie o wysokiej temperaturze karty pamięci ( Ostrzeżenie o wysokiej temperaturze karty pamięci )

7

Tryb ostrości ( Tryb ostrości )

8

Wskaźnik nagrywania filmu poklatkowego ( Wideo poklatkowe )

9

Tryb pola AF ( Tryb pola AF )

10

Wykrywanie obiektu ( Wybór typu obiektu dla autofokusa )

11

Tryb lampy błyskowej ( Tryby lampy błyskowej )

12

Wskaźnik dziennika śledzenia ( dane lokalizacji )

13

Wskaźnik sygnału satelitarnego ( Wskaźnik sygnału satelitarnego )

14

Balans bieli ( Balans bieli )

15

Jakość obrazu ( Regulacja jakości obrazu )

16

Aktywna funkcja D-Lighting ( Aktywna funkcja D-Lighting )

17

Rozmiar obrazu ( Wybór rozmiaru obrazu )

18

Przetwarzanie obrazu ( Przetwarzanie obrazu )

19

Obszar obrazu ( Regulacja ustawień obszaru obrazu )

20

Wskaźnik braketingu ekspozycji i mocy błysku ( Bracketing ekspozycji i mocy błysku )

Wskaźnik balansu bieli ( Bracketing balansu bieli )

Wskaźnik nawiasów ADL ( nawiasy ADL )

Wskaźnik HDR ( Wykonywanie zdjęć HDR )

Wskaźnik wielokrotnej ekspozycji ( Tworzenie wielokrotnej ekspozycji )

21

Przechwytywanie przedpremierowe ( d4: opcje C30/C120 )

Liczba zdjęć w sekwencji braketingu ekspozycji i mocy błysku ( Bracketing ekspozycji i mocy błysku )

Liczba zdjęć w sekwencji braketingu balansu bieli ( Bracketing balansu bieli )

Liczba ujęć w sekwencji braketingu ADL ( bracketing ADL )

Siła HDR ( robienie zdjęć HDR )

Liczba zdjęć w trybie wielokrotnej ekspozycji ( Tworzenie wielokrotnej ekspozycji )

22

Wskaźnik ekspozycji

Ekspozycja ( wskaźniki ekspozycji )

Kompensacja ekspozycji ( Kompensacja ekspozycji )

Autobraketing ( Bracketing )

23

Ikona i (Przycisk i (menu i ) )

24

Wskaźnik baterii ( poziom baterii )

25

Dostarczanie zasilania USB ( dostarczanie zasilania USB )

26

Wskaźnik gotowości lampy błyskowej ( Korzystanie z lampy błyskowej w aparacie )

27

Liczba pozostałych ekspozycji ( liczba pozostałych ekspozycji , pojemność karty pamięci )

Tryb sterowania aparatem ( Oprogramowanie )

28

Wskaźnik połączenia Wi-Fi ( Łączenie przez Wi-Fi (tryb Wi-Fi) , Bezprzewodowa sieć LAN , Bezprzewodowa sieć LAN )

Wskaźnik połączenia Bluetooth ( Parowanie (Bluetooth) )

Tryb samolotowy ( Tryb samolotowy )

29

Czułość ISO ( Czułość ISO )

30

Wskaźnik czułości ISO ( Czułość ISO )

Automatyczny wskaźnik czułości ISO ( automatyczna kontrola czułości ISO )

31

Wskaźnik kompensacji ekspozycji ( Kompensacja ekspozycji )

32

Wskaźnik kompensacji błysku ( Kompensacja błysku )

33

Przysłona ( A (automatyka z preselekcją przysłony) , M (ręcznie) )

34

Ikona blokady przysłony ( f4: Blokada sterowania )

35

Czas otwarcia migawki ( S (automatyka z preselekcją czasu) , M (ręczny) )

36

Ikona blokady czasu otwarcia migawki ( f4: Blokada sterowania )

37

Wskaźnik ostrości ( ręczne ustawianie ostrości )

38

Pomiar ( Pomiar )

39

Blokada automatycznej ekspozycji (AE) ( Blokada automatycznej ekspozycji )

40

Blokada automatycznego balansu bieli (AWB) ( f2: Ustawienia własne (fotografowanie) )

41

Fotografowanie dotykowe ( sterowanie dotykowe , dotykowa migawka )

42

Wskaźnik redukcji drgań ( Redukcja drgań )

43

Tryb cichy ( Tryb cichy )

44

Wskaźnik blokady mocy błysku ( Blokada mocy błysku )

45

Punkt ostrości ( Wybór punktu ostrości )

46

Wykrywanie migotania ( Redukcja migotania zdjęć )

47

Wskaźnik „Wbudowany telekonwerter obiektywu włączony”.

48

Tryb przeglądania ( d9: Tryb przeglądania (zdjęcie poz.) )

Ostrzeżenia dotyczące temperatury
  • Jeśli temperatura aparatu wzrośnie, zostanie wyświetlone ostrzeżenie o temperaturze i zegar odliczający w dół. Gdy licznik czasu osiągnie zero, ekran fotografowania wyłączy się.

  • Temperaturę, przy której rozpoczyna się odliczanie czasu, można wybrać spośród opcji [ Standardowa ] i [ Wysoka ] za pomocą opcji [ Automatyczne wyłączanie temperatury ] w menu ustawień.

  • Licznik czasu zmienia kolor na czerwony, gdy osiągnięty zostanie znak trzydziestej sekundy. W niektórych przypadkach samowyzwalacz może zostać wyświetlony natychmiast po włączeniu aparatu.

Ostrzeżenia o wysokiej temperaturze

Wzrostowi temperatury wewnętrznej aparatu lub temperatury kart pamięci mogą towarzyszyć ostrzeżenia o wysokiej temperaturze na ekranie fotografowania. Poczekaj, aż aparat ostygnie, a ostrzeżenia znikną z wyświetlacza, zanim przystąpisz do obsługi aparatu, baterii lub kart pamięci.

Brak karty pamięci

Jeśli nie włożono karty pamięci, na ekranie fotografowania pojawi się wskaźnik „brak karty pamięci”, a na panelu kontrolnym i na ekranie fotografowania pojawi się [–E–] .

Wyświetlacz informacyjny

1

Tryb fotografowania (Wybór trybu fotografowania )

2

Wskaźnik elastycznego programu ( P (automatyka programowa) )

3

Ikona blokady czasu otwarcia migawki ( f4: Blokada sterowania )

4

Czas otwarcia migawki ( S (automatyka z preselekcją czasu) , M (ręczny) )

5

Ikona blokady przysłony ( f4: Blokada sterowania )

6

Przysłona ( A (automatyka z preselekcją przysłony) , M (manualny) )

7

Wskaźnik ekspozycji

Ekspozycja ( wskaźniki ekspozycji )

Kompensacja ekspozycji ( Kompensacja ekspozycji )

Autobraketing ( Bracketing )

1

Wskaźnik połączenia Wi-Fi ( Łączenie przez Wi-Fi (tryb Wi-Fi) , Bezprzewodowa sieć LAN , Bezprzewodowa sieć LAN )

Wskaźnik połączenia Bluetooth ( Parowanie (Bluetooth) )

2

Wskaźnik sygnału satelitarnego ( Wskaźnik sygnału satelitarnego )

3

Wskaźnik dziennika śledzenia ( dane lokalizacji )

4

Wskaźnik braketingu ekspozycji i mocy błysku ( Bracketing ekspozycji i mocy błysku )

Wskaźnik braketingu balansu bieli ( Bracketing balansu bieli )

Wskaźnik nawiasów ADL ( nawiasy ADL )

Wskaźnik HDR ( Wykonywanie zdjęć HDR )

Wskaźnik wielokrotnej ekspozycji ( Tworzenie wielokrotnej ekspozycji )

5

Liczba pozostałych ekspozycji ( liczba pozostałych ekspozycji , pojemność karty pamięci )

Tryb sterowania aparatem ( Oprogramowanie )

6

Ikona i (Przycisk i (menu i ) )

7

Czułość ISO ( Czułość ISO )

8

Wskaźnik czułości ISO ( Czułość ISO )

Automatyczny wskaźnik czułości ISO ( automatyczna kontrola czułości ISO )

9

Wskaźnik blokady mocy błysku ( Blokada mocy błysku )

10

Blokada automatycznej ekspozycji (AE) ( Blokada automatycznej ekspozycji )

11

Wskaźnik kompensacji błysku ( Kompensacja błysku )

12

Wskaźnik kompensacji ekspozycji ( Kompensacja ekspozycji )

Wartość kompensacji ekspozycji ( Kompensacja ekspozycji )

1

Ikona t ( Ikona t )

2

Wskaźnik interwalometru ( fotografowanie z interwalometrem )

Wskaźnik wideo poklatkowego ( Wideo poklatkowe )

3

Tryb sterowania lampą błyskową ( Tryb sterowania lampą błyskową )

4

Wskaźnik redukcji szumów przy długim czasie ekspozycji ( Long Exposure NR )

5

Wskaźnik „Beep” ( Dźwięki aparatu )

6

Wskaźnik baterii ( poziom baterii )

7

Dostarczanie zasilania przez USB ( dostarczanie zasilania przez USB )

8

Rozmiar obrazu ( Wybór rozmiaru obrazu )

9

Tryb pola AF/wykrywanie obiektu ( Tryb pola AF )

10

Tryb ostrości ( Tryb ostrości )

11

Wyświetl informacje o karcie pamięci ( Wyświetl informacje o karcie pamięci )

12

Tryb samolotowy ( Tryb samolotowy )

13

Własne sterowanie (fotografowanie) ( f2: Własne sterowanie (fotografowanie) )

14

Bank menu fotografowania ( Bank menu fotografowania )

15

Wskaźnik redukcji drgań ( Redukcja drgań )

16

Pomiar ( Pomiar )

17

Przetwarzanie obrazu ( Przetwarzanie obrazu )

18

Balans bieli ( Balans bieli )

19

Jakość obrazu ( Regulacja jakości obrazu )

20

Ostrzeżenie o temperaturze

Tryb wideo

1

Wskaźnik nagrywania ( nagrywanie filmów )

Wskaźnik „Brak wideo” ( Ikona 0 )

2

Zewnętrzna kontrola nagrywania ( rejestratory )

3

Czas nagrywania wideo ( Nagrywanie filmów )

Kod czasowy ( Kod czasowy )

4

Rozmiar i szybkość klatek ( Opcje rozmiaru i szybkości klatek wideo )

5

Miejsce docelowe ( miejsce docelowe )

6

Pozostały czas ( nagrywanie filmów )

7

Przetwarzanie obrazu ( Przetwarzanie obrazu )

Tryb tonowy ( Tryb tonowy )

8

Obszar obrazu ( Opcje obszaru obrazu wideo )

9

Typ pliku wideo ( Typy plików wideo )

10

Poziom dźwięku ( czułość mikrofonu )

11

Czułość mikrofonu ( Czułość mikrofonu )

12

Elektroniczny wskaźnik VR ( elektroniczny VR )

13

Głośność słuchawek ( Głośność słuchawek )

14

Wzór zebry ( g11: Wzór zebry )

15

Wskaźnik nagrywania (czerwona ramka; g17: czerwony wskaźnik ramki REC )

Wizjer

Tryb fotograficzny

1

Wskaźnik „Wbudowany telekonwerter obiektywu włączony”.

2

Tryb przeglądania ( d9: Tryb przeglądania (zdjęcie poz.) )

3

Tryb zwolnienia ( Tryb zwolnienia )

4

Tryb ostrości ( Tryb ostrości )

5

Tryb pola AF ( Tryb pola AF )

6

Wykrywanie obiektu ( Wybór typu obiektu dla autofokusa )

7

Tryb lampy błyskowej ( Tryby lampy błyskowej )

8

Balans bieli ( Balans bieli )

9

Aktywna funkcja D-Lighting ( Aktywna funkcja D-Lighting )

10

Przetwarzanie obrazu ( Przetwarzanie obrazu )

11

Jakość obrazu ( Regulacja jakości obrazu )

12

Rozmiar obrazu ( Wybór rozmiaru obrazu )

13

Obszar obrazu ( Regulacja ustawień obszaru obrazu )

14

Ramki pola AF ( tryb pola AF )

15

Punkt ostrości ( Wybór punktu ostrości )

16

Wskaźnik braketingu ekspozycji i mocy błysku ( Bracketing ekspozycji i mocy błysku )

Wskaźnik braketingu balansu bieli ( Bracketing balansu bieli )

Wskaźnik nawiasów ADL ( nawiasy ADL )

Wskaźnik HDR ( Wykonywanie zdjęć HDR )

Wskaźnik wielokrotnej ekspozycji ( Tworzenie wielokrotnej ekspozycji )

17

Liczba zdjęć w sekwencji braketingu ekspozycji i mocy błysku ( Bracketing ekspozycji i mocy błysku )

Liczba zdjęć w sekwencji braketingu balansu bieli ( Bracketing balansu bieli )

Liczba zdjęć w sekwencji braketingu ADL ( bracketing ADL )

Siła HDR ( robienie zdjęć HDR )

Liczba zdjęć w trybie wielokrotnej ekspozycji ( Tworzenie wielokrotnej ekspozycji )

18

Wskaźnik kompensacji błysku ( Kompensacja błysku )

19

Wskaźnik dziennika śledzenia ( dane lokalizacji )

20

Wskaźnik sygnału satelitarnego ( Wskaźnik sygnału satelitarnego )

21

Wskaźnik połączenia Wi-Fi ( Łączenie przez Wi-Fi (tryb Wi-Fi) , Bezprzewodowa sieć LAN , Bezprzewodowa sieć LAN )

Wskaźnik połączenia Bluetooth ( Parowanie (Bluetooth) )

Tryb samolotowy ( Tryb samolotowy )

22

Dostarczanie zasilania USB ( dostarczanie zasilania USB )

23

Wskaźnik baterii ( poziom baterii )

24

Wskaźnik gotowości lampy ( Korzystanie z lampy błyskowej w aparacie )

25

Liczba pozostałych ekspozycji ( liczba pozostałych ekspozycji , pojemność karty pamięci )

Tryb sterowania aparatem ( Oprogramowanie )

26

Czułość ISO ( Czułość ISO )

27

Wskaźnik czułości ISO ( Czułość ISO )

Automatyczny wskaźnik czułości ISO ( automatyczna kontrola czułości ISO )

28

Wskaźnik kompensacji ekspozycji ( Kompensacja ekspozycji )

29

Wskaźnik ekspozycji

Ekspozycja ( wskaźniki ekspozycji )

Kompensacja ekspozycji ( Kompensacja ekspozycji )

Autobraketing ( Bracketing )

30

Przysłona ( A (automatyka z preselekcją przysłony) , M (ręcznie) )

31

Ikona blokady przysłony ( f4: Blokada sterowania )

32

Czas otwarcia migawki ( S (automatyka z preselekcją czasu) , M (ręczny) )

33

Ikona blokady czasu otwarcia migawki ( f4: Blokada sterowania )

34

Wskaźnik elastycznego programu ( P (automatyka programowa) )

35

Tryb fotografowania (Wybór trybu fotografowania )

36

Wskaźnik ostrości ( ręczne ustawianie ostrości )

37

Pomiar ( Pomiar )

38

Tryb cichy ( Tryb cichy )

39

Wskaźnik redukcji drgań ( Redukcja drgań )

40

Blokada automatycznej ekspozycji (AE) ( Blokada automatycznej ekspozycji )

41

Blokada automatycznego balansu bieli (AWB) ( f2: Ustawienia własne (fotografowanie) )

42

Wskaźnik blokady mocy błysku ( Blokada mocy błysku )

43

Wskaźnik wideo poklatkowego ( Wideo poklatkowe )

44

Wskaźnik interwalometru ( fotografowanie z interwalometrem )

Ikona t ( Ikona t )

Wskaźnik „Brak karty pamięci” ( Wkładanie kart pamięci , Brak karty pamięci )

Ostrzeżenie o wysokiej temperaturze karty pamięci ( Ostrzeżenie o wysokiej temperaturze karty pamięci )

45

Ostrzeżenie o temperaturze

46

Wykrywanie migotania ( Redukcja migotania zdjęć )

Tryb wideo

1

Głośność słuchawek ( Głośność słuchawek )

2

Wzór zebry ( g11: Wzór zebry )

3

Przetwarzanie obrazu ( Przetwarzanie obrazu )

Tryb tonowy ( Tryb tonowy )

4

Rozmiar i szybkość klatek ( Opcje rozmiaru i szybkości klatek wideo )

5

Obszar obrazu ( Opcje obszaru obrazu wideo )

6

Typ pliku wideo ( Typy plików wideo )

7

Pozostały czas ( nagrywanie filmów )

8

Miejsce docelowe ( miejsce docelowe )

9

Czas nagrywania wideo ( Nagrywanie filmów )

Kod czasowy ( Kod czasowy )

10

Elektroniczny wskaźnik VR ( elektroniczny VR )

11

Czułość mikrofonu ( Czułość mikrofonu )

12

Poziom dźwięku ( czułość mikrofonu )

13

Zewnętrzna kontrola nagrywania ( rejestratory )

14

Wskaźnik nagrywania ( nagrywanie filmów )

Wskaźnik „Brak wideo” ( Ikona 0 )

15

Wskaźnik nagrywania (czerwona ramka; g17: czerwony wskaźnik ramki REC )

Panel sterowania

Tryb fotograficzny

1

Tryb fotografowania (Wybór trybu fotografowania )

2

Wskaźnik elastycznego programu ( P (automatyka programowa) )

3

Ikona blokady czasu otwarcia migawki ( f4: Blokada sterowania )

4

Czas otwarcia migawki ( S (automatyka z preselekcją czasu) , M (ręczny) )

Wartość kompensacji ekspozycji ( Kompensacja ekspozycji )

Wartość kompensacji błysku ( Kompensacja błysku )

Liczba zdjęć w sekwencji braketingu ekspozycji i mocy błysku ( Bracketing ekspozycji i mocy błysku )

Liczba zdjęć w sekwencji braketingu balansu bieli ( Bracketing balansu bieli )

Interwały pozostałe w sekwencji z interwalometrem (fotografowanie z interwalometrem )

Zdjęcia pozostałe w sekwencji zmiany ostrości ( Fotografowanie z przesunięciem ostrości )

Wskaźnik dziennika śledzenia ( dane lokalizacji )

Pozostały czas ekspozycji ( d6: Wydłużony czas otwarcia migawki (M) )

5

Wskaźnik kompensacji ekspozycji ( Kompensacja ekspozycji )

6

Wskaźnik braketingu ekspozycji i mocy błysku ( Bracketing ekspozycji i mocy błysku )

Wskaźnik braketingu balansu bieli ( Bracketing balansu bieli )

Wskaźnik nawiasów ADL ( nawiasy ADL )

Wskaźnik HDR ( Wykonywanie zdjęć HDR )

Wskaźnik wielokrotnej ekspozycji ( Tworzenie wielokrotnej ekspozycji )

7

Ikona blokady przysłony ( f4: Blokada sterowania )

8

Przysłona ( A (automatyka z preselekcją przysłony) , M (ręcznie) )

Krok braketingu ekspozycji i mocy błysku ( Bracketing ekspozycji i mocy błysku )

Krok braketingu balansu bieli ( Bracketing balansu bieli )

Liczba ujęć w sekwencji braketingu ADL ( bracketing ADL )

Liczba klatek z interwalometrem (fotografowanie z interwalometrem )

Liczba klatek z przesunięciem ostrości ( fotografia z przesunięciem ostrości )

Wskaźnik sygnału satelitarnego ( Wskaźnik sygnału satelitarnego )

Wskaźnik połączenia Wi-Fi ( Łączenie przez Wi-Fi (tryb Wi-Fi) , Bezprzewodowa sieć LAN , Bezprzewodowa sieć LAN )

Wskaźnik Bluetooth ( Parowanie (Bluetooth) )

Połączenie z komputerem ( oprogramowanie )

9

Wskaźnik baterii ( poziom baterii )

10

Dostarczanie zasilania przez USB ( dostarczanie zasilania przez USB )

11

Wskaźnik ekspozycji

Ekspozycja ( wskaźniki ekspozycji )

Kompensacja ekspozycji ( Kompensacja ekspozycji )

Braketing ekspozycji i mocy błysku ( Bracketing ekspozycji i mocy błysku )

Bracketing balansu bieli ( bracketing balansu bieli )

Bracketing ADL ( Bracketing ADL )

12

Czułość ISO ( Czułość ISO )

13

Liczba pozostałych ekspozycji ( liczba pozostałych ekspozycji , pojemność karty pamięci )

Wstępnie ustawiony ręczny tryb pomiaru balansu bieli ( Preset Manual )

Czas ekspozycji, który upłynął ( długi czas ekspozycji (tylko tryb M) )

Pozostały czas przetwarzania redukcji szumów przy długiej ekspozycji ( Red.szum przy długiej ekspozycji )

Wyświetlacz trybu sterowania aparatem ( oprogramowanie )

14

Wskaźnik czułości ISO ( Czułość ISO )

Automatyczny wskaźnik czułości ISO ( automatyczna kontrola czułości ISO )

15

Tryb zwolnienia ( Tryb zwolnienia )

Pojemność bufora ( tryb zwalniania )

Pojemność bufora (szybkie przechwytywanie klatek;szybkie przechwytywanie klatek (C30/C120) )

Wskaźnik interwalometru (fotografowanie z interwalometrem )

Wskaźnik wideo poklatkowego ( Nagrywanie filmów poklatkowych )

Wskaźnik przesunięcia ostrości ( fotografowanie z przesunięciem ostrości )

16

Wskaźnik karty pamięci (gniazdo 2;rola karty w gnieździe 2 )

17

Wskaźnik karty pamięci (gniazdo 1;rola karty w gnieździe 2 )

18

Tryb pola AF ( Tryb pola AF )

19

Tryb ostrości ( Tryb ostrości )

20

Bank menu fotografowania ( Bank menu fotografowania )

21

Wskaźnik kompensacji błysku ( Kompensacja błysku )

Tryb wideo

1

Wartość kompensacji ekspozycji (filmy; Kompensacja ekspozycji )

2

Rozmiar i szybkość klatek ( Opcje rozmiaru i szybkości klatek wideo )

3

Dostępny czas nagrywania ( Miejsce docelowe )