Wyświetlacze pokazują informacje o aktualnych ustawieniach. Inne ikony lub ostrzeżenia mogą być czasami wyświetlane, na przykład podczas zmiany ustawień.

Monitor

Tryb zdjęć

1

Tryb fotografowania (Wybieranie trybu fotografowania )

2

Elastyczny wskaźnik programu ( P (Automatyka programowa) )

3

Ramki pola AF (tryb pola AF)

4

Ostrzeżenie o temperaturze ( automatyczne wyłączanie temperatury )

5

Tryb zwolnienia (tryb zwolnienia )

6

Wskaźnik interwalometru ( Fotografowanie z interwalometrem )

Ikona t ( Ikona t )

Wskaźnik „Brak karty pamięci” ( Wkładanie kart pamięci , Brak karty pamięci )

Ostrzeżenie o wysokiej temperaturze karty pamięci ( Ostrzeżenie o wysokiej temperaturze karty pamięci )

7

Tryb ostrości (Tryb ostrości )

8

Wskaźnik nagrywania filmu poklatkowego ( Film poklatkowy )

9

Tryb pola AF (Tryb pola AF)

10

Wykrywanie obiektu ( Wybieranie typu obiektu dla autofokusa )

11

Tryb lampy błyskowej (tryby lampy błyskowej )

12

Wskaźnik śladu ( Dane lokalizacji )

13

Wskaźnik sygnału satelitarnego ( Wskaźnik sygnału satelitarnego )

14

Balans bieli ( Balans bieli )

15

Jakość obrazu ( Regulacja jakości obrazu )

16

Aktywna funkcja D-Lighting ( aktywna funkcja D-Lighting )

17

Rozmiar obrazu ( Wybieranie rozmiaru obrazu )

18

Picture Control ( Picture Control )

19

Obszar obrazu ( Dostosowywanie ustawień obszaru obrazu )

20

Wskaźnik braketingu ekspozycji i mocy błysku ( Braketing ekspozycji i mocy błysku )

Wskaźnik braketingu balansu bieli ( Braketing balansu bieli )

Wskaźnik braketingu ADL ( Braketing ADL )

Wskaźnik HDR ( Wykonywanie zdjęć HDR )

Wskaźnik wielokrotnej ekspozycji ( Tworzenie wielokrotnej ekspozycji )

21

Przechwytywanie przed premierą ( d4: opcje C30/C120 )

Liczba zdjęć w sekwencji braketingu ekspozycji i mocy błysku ( Braketing ekspozycji i mocy błysku )

Liczba zdjęć w sekwencji braketingu balansu bieli ( Braketing balansu bieli )

Liczba zdjęć w sekwencji braketingu ADL ( Braketing ADL )

Siła HDR ( robienie zdjęć HDR )

Liczba zdjęć w wielokrotnej ekspozycji ( Tworzenie wielokrotnej ekspozycji )

22

Wskaźnik ekspozycji

Ekspozycja ( Wskaźniki ekspozycji )

Kompensacja ekspozycji ( Kompensacja ekspozycji )

Autobraketing ( bracketing )

23

Ikona i (Przycisk i (menu i ) )

24

Wskaźnik baterii (poziom baterii )

25

Zasilanie przez USB ( Zasilanie przez USB )

26

Wskaźnik gotowości lampy ( Korzystanie z lampy błyskowej w aparacie )

27

Liczba pozostałych zdjęć ( liczba pozostałych zdjęć , pojemność karty pamięci )

Tryb sterowania kamerą ( oprogramowanie )

28

Wskaźnik połączenia Wi-Fi ( Łączenie przez Wi-Fi (tryb Wi-Fi) , Bezprzewodowa sieć LAN , Bezprzewodowa sieć LAN )

Wskaźnik połączenia Bluetooth ( Parowanie (Bluetooth) )

Tryb samolotowy (tryb samolotowy )

29

Czułość ISO ( Czułość ISO )

30

Wskaźnik czułości ISO ( Czułość ISO )

Wskaźnik automatycznej czułości ISO ( Automatyczna kontrola czułości ISO )

31

Wskaźnik kompensacji ekspozycji ( Kompensacja ekspozycji )

32

Wskaźnik kompensacji błysku (Kompensacja błysku )

33

Przysłona ( A (automatyka z preselekcją przysłony) , M (ręczna) )

34

Ikona blokady przysłony ( f4: Blokada sterowania )

35

Czas otwarcia migawki ( S (automatyka z preselekcją czasu) , M (ręczna) )

36

Ikona blokady czasu otwarcia migawki ( f4: Blokada sterowania )

37

Wskaźnik ostrości ( ręczne ustawianie ostrości )

38

Pomiar ( Pomiar )

39

Blokada automatycznej ekspozycji (AE) ( Blokada automatycznej ekspozycji )

40

Blokada automatycznego balansu bieli (AWB) ( f2: niestandardowe elementy sterujące (fotografowanie) )

41

Fotografowanie dotykowe (sterowanie dotykowe, migawka dotykowa )

42

Wskaźnik redukcji drgań (redukcja drgań )

43

Tryb cichy (Tryb cichy )

44

Wskaźnik blokady FV ( Blokada FV )

45

Punkt ostrości ( Wybór punktu ostrości )

46

Wykrywanie migotania ( Redukcja migotania zdjęć )

47

Wskaźnik telekonwertera

48

Tryb oglądania ( d9: Tryb oglądania (Photo Lv) )

Ostrzeżenia dotyczące temperatury
  • Jeśli temperatura aparatu wzrośnie, zostanie wyświetlone ostrzeżenie o temperaturze i licznik czasu. Gdy licznik czasu osiągnie zero, ekran fotografowania zostanie wyłączony.

  • Temperaturę, przy której rozpoczyna się odliczanie czasu, można wybrać spośród opcji [ Standardowy ] i [ Wysoki ] za pomocą opcji [ Automatyczne wyłączanie temperatury ] w menu ustawień.

  • Licznik zmienia kolor na czerwony po osiągnięciu trzydziestego drugiego znaku. W niektórych przypadkach licznik czasu może być wyświetlany natychmiast po włączeniu aparatu.

Ostrzeżenia o wysokiej temperaturze

Wzrostowi temperatury wewnętrznej aparatu lub temperatury kart pamięci mogą towarzyszyć ostrzeżenia o wysokiej temperaturze na ekranie fotografowania. Przed przystąpieniem do obsługi aparatu, baterii lub kart pamięci poczekaj, aż aparat ostygnie, a ostrzeżenia znikną z wyświetlacza.

Nie włożono karty pamięci

Jeśli nie włożono karty pamięci, wskaźnik „brak karty pamięci” pojawi się na ekranie fotografowania, a [–E–] pojawi się zarówno na panelu kontrolnym, jak i na ekranie fotografowania.

Wyświetlacz informacyjny

1

Tryb fotografowania (Wybieranie trybu fotografowania )

2

Elastyczny wskaźnik programu ( P (Automatyka programowa) )

3

Ikona blokady czasu otwarcia migawki ( f4: Blokada sterowania )

4

Czas otwarcia migawki ( S (automatyka z preselekcją czasu) , M (ręczna) )

5

Ikona blokady przysłony ( f4: Blokada sterowania )

6

Przysłona ( A (automatyka z preselekcją przysłony) , M (ręczna) )

7

Wskaźnik ekspozycji

Ekspozycja ( Wskaźniki ekspozycji )

Kompensacja ekspozycji ( Kompensacja ekspozycji )

Autobraketing ( bracketing )

1

Wskaźnik połączenia Wi-Fi ( Łączenie przez Wi-Fi (tryb Wi-Fi) , Bezprzewodowa sieć LAN , Bezprzewodowa sieć LAN )

Wskaźnik połączenia Bluetooth ( Parowanie (Bluetooth) )

2

Wskaźnik sygnału satelitarnego ( Wskaźnik sygnału satelitarnego )

3

Wskaźnik śladu ( Dane lokalizacji )

4

Wskaźnik braketingu ekspozycji i mocy błysku ( Braketing ekspozycji i mocy błysku )

Wskaźnik braketingu balansu bieli ( Braketing balansu bieli )

Wskaźnik braketingu ADL ( Braketing ADL )

Wskaźnik HDR ( Wykonywanie zdjęć HDR )

Wskaźnik wielokrotnej ekspozycji ( Tworzenie wielokrotnej ekspozycji )

5

Liczba pozostałych zdjęć ( liczba pozostałych zdjęć , pojemność karty pamięci )

Tryb sterowania kamerą ( oprogramowanie )

6

Ikona i (Przycisk i (menu i ) )

7

Czułość ISO ( Czułość ISO )

8

Wskaźnik czułości ISO ( Czułość ISO )

Wskaźnik automatycznej czułości ISO ( Automatyczna kontrola czułości ISO )

9

Wskaźnik blokady FV ( Blokada FV )

10

Blokada automatycznej ekspozycji (AE) ( Blokada automatycznej ekspozycji )

11

Wskaźnik kompensacji błysku (Kompensacja błysku )

12

Wskaźnik kompensacji ekspozycji ( Kompensacja ekspozycji )

Wartość kompensacji ekspozycji ( kompensacja ekspozycji )

1

Ikona t ( Ikona t )

2

Wskaźnik interwalometru ( Fotografowanie z interwalometrem )

Wskaźnik wideo poklatkowego ( wideo poklatkowe )

3

Tryb sterowania lampą błyskową (tryb sterowania lampą błyskową )

4

Wskaźnik redukcji szumów przy długiej ekspozycji ( Długa ekspozycja NR )

5

Wskaźnik „Beep” ( Dźwięki aparatu )

6

Wskaźnik baterii (poziom baterii )

7

Zasilanie przez USB ( Zasilanie przez USB )

8

Rozmiar obrazu ( Wybieranie rozmiaru obrazu )

9

Tryb pola AF/wykrywanie obiektu (Tryb pola AF )

10

Tryb ostrości (Tryb ostrości )

11

Wyświetl informacje o karcie pamięci ( Wyświetl informacje o karcie pamięci )

12

Tryb samolotowy (tryb samolotowy )

13

Własne elementy sterujące (fotografowanie) ( f2: Własne elementy sterujące (fotografowanie) )

14

Bank menu fotografowania ( Bank menu fotografowania )

15

Wskaźnik redukcji drgań (redukcja drgań )

16

Pomiar ( Pomiar )

17

Picture Control ( Picture Control )

18

Balans bieli ( Balans bieli )

19

Jakość obrazu ( Regulacja jakości obrazu )

20

Ostrzeżenie o temperaturze

Tryb wideo

1

Wskaźnik nagrywania ( Nagrywanie filmów )

Wskaźnik „Brak wideo” ( Ikona 0 )

2

Zewnętrzna kontrola nagrywania ( Rejestratory )

3

Czas nagrywania wideo (nagrywanie filmów )

Kod czasowy ( kod czasowy )

4

Rozmiar klatki i szybkość ( Opcje rozmiaru klatki wideo i szybkości )

5

Miejsce docelowe ( miejsce docelowe )

6

Pozostały czas ( nagrywanie filmów )

7

Picture Control ( Picture Control )

Tryb tonowy (Tryb tonowy )

8

Obszar obrazu ( Opcje obszaru obrazu wideo )

9

Typ pliku wideo (Typy plików wideo )

10

Poziom dźwięku ( czułość mikrofonu )

11

Czułość mikrofonu (Czułość mikrofonu )

12

Elektroniczny wskaźnik VR ( Elektroniczna VR )

13

Głośność słuchawek (Głośność słuchawek )

14

Wzór zebry ( g11: wzór zebry )

15

Wskaźnik nagrywania (czerwona ramka; g17: czerwony wskaźnik ramki REC )

Wizjer

Tryb zdjęć

1

Wskaźnik telekonwertera

2

Tryb oglądania ( d9: Tryb oglądania (Photo Lv) )

3

Tryb zwolnienia (tryb zwolnienia )

4

Tryb ostrości (Tryb ostrości )

5

Tryb pola AF (Tryb pola AF)

6

Wykrywanie obiektu ( Wybieranie typu obiektu dla autofokusa )

7

Tryb lampy błyskowej (tryby lampy błyskowej )

8

Balans bieli ( Balans bieli )

9

Aktywna funkcja D-Lighting ( aktywna funkcja D-Lighting )

10

Picture Control ( Picture Control )

11

Jakość obrazu ( Regulacja jakości obrazu )

12

Rozmiar obrazu ( Wybieranie rozmiaru obrazu )

13

Obszar obrazu ( Dostosowywanie ustawień obszaru obrazu )

14

Ramki pola AF (tryb pola AF)

15

Punkt ostrości ( Wybór punktu ostrości )

16

Wskaźnik braketingu ekspozycji i mocy błysku ( Braketing ekspozycji i mocy błysku )

Wskaźnik braketingu balansu bieli ( Braketing balansu bieli )

Wskaźnik braketingu ADL ( Braketing ADL )

Wskaźnik HDR ( Wykonywanie zdjęć HDR )

Wskaźnik wielokrotnej ekspozycji ( Tworzenie wielokrotnej ekspozycji )

17

Liczba zdjęć w sekwencji braketingu ekspozycji i mocy błysku ( Braketing ekspozycji i mocy błysku )

Liczba zdjęć w sekwencji braketingu balansu bieli ( Braketing balansu bieli )

Liczba zdjęć w sekwencji braketingu ADL ( Braketing ADL )

Siła HDR ( robienie zdjęć HDR )

Liczba zdjęć w wielokrotnej ekspozycji ( Tworzenie wielokrotnej ekspozycji )

18

Wskaźnik kompensacji błysku (Kompensacja błysku )

19

Wskaźnik śladu ( Dane lokalizacji )

20

Wskaźnik sygnału satelitarnego ( Wskaźnik sygnału satelitarnego )

21

Wskaźnik połączenia Wi-Fi ( Łączenie przez Wi-Fi (tryb Wi-Fi) , Bezprzewodowa sieć LAN , Bezprzewodowa sieć LAN )

Wskaźnik połączenia Bluetooth ( Parowanie (Bluetooth) )

Tryb samolotowy (tryb samolotowy )

22

Zasilanie przez USB ( Zasilanie przez USB )

23

Wskaźnik baterii (poziom baterii )

24

Wskaźnik gotowości lampy ( Korzystanie z lampy błyskowej w aparacie )

25

Liczba pozostałych zdjęć ( liczba pozostałych zdjęć , pojemność karty pamięci )

Tryb sterowania kamerą ( oprogramowanie )

26

Czułość ISO ( Czułość ISO )

27

Wskaźnik czułości ISO ( Czułość ISO )

Wskaźnik automatycznej czułości ISO ( Automatyczna kontrola czułości ISO )

28

Wskaźnik kompensacji ekspozycji ( Kompensacja ekspozycji )

29

Wskaźnik ekspozycji

Ekspozycja ( Wskaźniki ekspozycji )

Kompensacja ekspozycji ( Kompensacja ekspozycji )

Autobraketing ( bracketing )

30

Przysłona ( A (automatyka z preselekcją przysłony) , M (ręczna) )

31

Ikona blokady przysłony ( f4: Blokada sterowania )

32

Czas otwarcia migawki ( S (automatyka z preselekcją czasu) , M (ręczna) )

33

Ikona blokady czasu otwarcia migawki ( f4: Blokada sterowania )

34

Elastyczny wskaźnik programu ( P (Automatyka programowa) )

35

Tryb fotografowania (Wybieranie trybu fotografowania )

36

Wskaźnik ostrości ( ręczne ustawianie ostrości )

37

Pomiar ( Pomiar )

38

Tryb cichy (Tryb cichy )

39

Wskaźnik redukcji drgań (Redukcja drgań )

40

Blokada automatycznej ekspozycji (AE) ( Blokada automatycznej ekspozycji )

41

Blokada automatycznego balansu bieli (AWB) ( f2: niestandardowe elementy sterujące (fotografowanie) )

42

Wskaźnik blokady FV ( Blokada FV )

43

Wskaźnik wideo poklatkowego (film poklatkowy )

44

Wskaźnik interwalometru ( Fotografowanie z interwalometrem )

Ikona t ( Ikona t )

Wskaźnik „Brak karty pamięci” ( Wkładanie kart pamięci , Brak karty pamięci )

Ostrzeżenie o wysokiej temperaturze karty pamięci ( Ostrzeżenie o wysokiej temperaturze karty pamięci )

45

Ostrzeżenie o temperaturze

46

Wykrywanie migotania ( Redukcja migotania zdjęć )

Tryb wideo

1

Głośność słuchawek (Głośność słuchawek )

2

Wzór zebry ( g11: wzór zebry )

3

Picture Control ( Picture Control )

Tryb tonowy (Tryb tonowy )

4

Rozmiar klatki i szybkość ( Opcje rozmiaru klatki wideo i szybkości )

5

Obszar obrazu ( Opcje obszaru obrazu wideo )

6

Typ pliku wideo (Typy plików wideo )

7

Pozostały czas ( nagrywanie filmów )

8

Miejsce docelowe ( miejsce docelowe )

9

Czas nagrywania wideo (nagrywanie filmów )

Kod czasowy ( kod czasowy )

10

Elektroniczny wskaźnik VR ( Elektroniczna VR )

11

Czułość mikrofonu (Czułość mikrofonu )

12

Poziom dźwięku ( czułość mikrofonu )

13

Zewnętrzna kontrola nagrywania ( Rejestratory )

14

Wskaźnik nagrywania ( Nagrywanie filmów )

Wskaźnik „Brak wideo” ( Ikona 0 )

15

Wskaźnik nagrywania (czerwona ramka; g17: czerwony wskaźnik ramki REC )

Panel sterowania

Tryb zdjęć

1

Tryb fotografowania (Wybieranie trybu fotografowania )

2

Elastyczny wskaźnik programu ( P (Automatyka programowa) )

3

Ikona blokady czasu otwarcia migawki ( f4: Blokada sterowania )

4

Czas otwarcia migawki ( S (automatyka z preselekcją czasu) , M (ręczna) )

Wartość kompensacji ekspozycji ( kompensacja ekspozycji )

Wartość kompensacji błysku (Kompensacja błysku )

Liczba zdjęć w sekwencji braketingu ekspozycji i mocy błysku ( Braketing ekspozycji i mocy błysku )

Liczba zdjęć w sekwencji braketingu balansu bieli ( Braketing balansu bieli )

Interwały pozostałe w sekwencjiz interwalometrem ( Fotografowanie z interwalometrem )

Zdjęcia pozostające w sekwencji przesunięcia ostrości (fotografowanie z przesunięciem ostrości)

Wskaźnik śladu ( Dane lokalizacji )

Pozostały czas ekspozycji ( d6: Wydłużone czasy otwarcia migawki (M) )

5

Wskaźnik kompensacji ekspozycji ( Kompensacja ekspozycji )

6

Wskaźnik braketingu ekspozycji i mocy błysku ( Braketing ekspozycji i mocy błysku )

Wskaźnik braketingu balansu bieli ( Braketing balansu bieli )

Wskaźnik braketingu ADL ( Braketing ADL )

Wskaźnik HDR ( Wykonywanie zdjęć HDR )

Wskaźnik wielokrotnej ekspozycji ( Tworzenie wielokrotnej ekspozycji )

7

Ikona blokady przysłony ( f4: Blokada sterowania )

8

Przysłona ( A (automatyka z preselekcją przysłony) , M (ręczna) )

Krok braketingu ekspozycji i mocy błysku ( Braketing ekspozycji i mocy błysku )

Krok braketingu balansu bieli ( Braketing balansu bieli )

Liczba zdjęć w sekwencji braketingu ADL ( Braketing ADL )

Liczba klatekz interwalometrem (fotografowanie z interwalometrem )

Liczba klatek z przesunięciem ostrości (fotografowanie z przesunięciem ostrości)

Wskaźnik sygnału satelitarnego ( Wskaźnik sygnału satelitarnego )

Wskaźnik połączenia Wi-Fi ( Łączenie przez Wi-Fi (tryb Wi-Fi) , Bezprzewodowa sieć LAN , Bezprzewodowa sieć LAN )

Wskaźnik Bluetooth ( Parowanie (Bluetooth) )

Połączenie z komputerem ( oprogramowanie )

9

Wskaźnik baterii (poziom baterii )

10

Zasilanie przez USB ( Zasilanie przez USB )

11

Wskaźnik ekspozycji

Ekspozycja ( Wskaźniki ekspozycji )

Kompensacja ekspozycji ( Kompensacja ekspozycji )

Braketing ekspozycji i mocy błysku ( Braketing ekspozycji i mocy błysku )

Braketing balansu bieli ( Braketing balansu bieli )

Braketing ADL ( Braketing ADL )

12

Czułość ISO ( Czułość ISO )

13

Liczba pozostałych zdjęć ( liczba pozostałych zdjęć , pojemność karty pamięci )

Zaprogramowany ręczny tryb pomiaru balansu bieli ( zaprogramowany ręczny )

Upływający czas ekspozycji ( długie ekspozycje (tylko tryb M) )

Pozostały czas przetwarzania redukcji szumów przy długiej ekspozycji (Red. długiej ekspozycji )

Wyświetlanie trybu sterowania kamerą ( oprogramowanie )

14

Wskaźnik czułości ISO ( Czułość ISO )

Wskaźnik automatycznej czułości ISO ( Automatyczna kontrola czułości ISO )

15

Tryb zwolnienia (tryb zwolnienia )

Pojemność bufora ( tryb zwolnienia )

Pojemność bufora (szybkie przechwytywanie klatek;szybkie przechwytywanie klatek (C30/C120) )

Wskaźnikinterwalometru ( Fotografowanie z interwalometrem )

Wskaźnik filmu poklatkowego ( Nagrywanie filmów poklatkowych )

Wskaźnik przesunięcia ostrości ( Fotografowanie z przesunięciem ostrości )

16

Wskaźnik karty pamięci (gniazdo 2;rola odgrywana przez kartę w gnieździe 2 )

17

Wskaźnik karty pamięci (gniazdo 1;rola odgrywana przez kartę w gnieździe 2 )

18

Tryb pola AF (Tryb pola AF)

19

Tryb ostrości (Tryb ostrości )

20

Bank menu fotografowania ( Bank menu fotografowania )

21

Wskaźnik kompensacji błysku (Kompensacja błysku )

Tryb wideo

1

Wartość kompensacji ekspozycji (filmy; Kompensacja ekspozycji )

2

Rozmiar klatki i szybkość ( Opcje rozmiaru klatki wideo i szybkości )

3

Dostępny czas nagrywania (miejsce docelowe )