Zdjęcia można zabezpieczyć, aby zapobiec ich przypadkowemu usunięciu. Chronione zdjęcia zostaną jednak usunięte po sformatowaniu karty pamięci ( Formatuj kartę pamięci ).

  1. Wybierz zdjęcie.

    • Wyświetl zdjęcie w widoku pełnoekranowym lub w powiększeniu w trybie odtwarzania.

    • Alternatywnie możesz wyróżnić zdjęcie na liście miniatur za pomocą wybieraka wielofunkcyjnego.

  2. Naciśnij przycisk g ( Fn4 ).
    • Chronione zdjęcia są oznaczone ikoną P

    • Aby usunąć ochronę, wyświetl zdjęcie lub wyróżnij je na liście miniatur i ponownie naciśnij g ( Fn4 ).

Notatki głosowe

Ochrona zdjęć chroni również wszelkie notatki głosowe nagrane ze zdjęciami. Notatek głosowych nie można chronić oddzielnie.

Uwaga: przesyłanie chronionych zdjęć przez FTP

Kopie na serwerze FTP nie będą chronione, nawet jeśli oryginały są. Oznaczenia można dodawać za pomocą ocen.

Usuwanie ochrony ze wszystkich zdjęć

Aby usunąć ochronę wszystkich zdjęć w folderze lub folderach aktualnie wybranych jako [ Folder odtwarzania ] w menu odtwarzania, naciśnij przyciski g ( Fn4 ) i O ( Q ) przez około dwie sekundy podczas odtwarzania.