Do zdjęć można dodawać notatki głosowe o długości do 60 sekund.

 1. Wybierz zdjęcie.

  Na jedno zdjęcie można nagrać tylko jedną notatkę głosową; dodatkowych notatek głosowych nie można nagrywać dla zdjęć już oznaczonych ikoną h . Istniejąca notatka głosowa musi zostać usunięta, zanim będzie można nagrać kolejną ( Usuwanie notatek głosowych ).

 2. Przytrzymaj przycisk b .
  • Dźwięk jest nagrywany, gdy przycisk jest wciśnięty.

  • Podczas nagrywania kamera wyświetla ikonę b i odliczanie pozostałego czasu nagrywania w sekundach.

 3. Zwolnij przycisk b .

  • Nagrywanie się zakończy.

  • Zdjęcia z notatkami głosowymi są oznaczone ikonami h .

Nagrywanie niedostępne

Notatek głosowych nie można dodawać do filmów ani danych referencyjnych funkcji usuwania skaz obrazu.

Ograniczenia nagrywania

Notatek głosowych nie można nagrywać, jeśli:

 • selektor zdjęć/wideo jest obrócony na 1 lub

 • trwa wielokrotna ekspozycja.

Uwaga: nagrywanie notatek głosowych

Sterowanie dotykowe jest wyłączone, a inne zdjęcia nie mogą być wyświetlane podczas nagrywania.

Przerywanie nagrywania

Naciśnięcie spustu migawki lub użycie innych elementów sterujących aparatu może zakończyć nagrywanie. Podczas fotografowania z interwalometrem nagrywanie kończy się na około dwie sekundy przed zrobieniem następnego zdjęcia; nagrywanie kończy się również po wyłączeniu aparatu.

Miejsce przechowywania

Notatki głosowe do zdjęć zrobionych z włożonymi dwiema kartami pamięci i [ Kopia zapasowa ], [ RAW Gniazdo 1 – JPEG Gniazdo 2 ] lub [ JPEG Gniazdo 1 – JPEG Gniazdo 2 ] wybrane dla [ Rola odgrywana przez kartę w gnieździe 2 ] podczas fotografowania menu są nagrane z kopiami na obu kartach.

Nazwy plików notatek głosowych

Nazwy plików notatek głosowych mają postać „DSC_nnnn.WAV”. Notatka głosowa ma taki sam numer pliku („nnnn”) jak zdjęcie, z którym jest powiązana. Na przykład notatka głosowa do obrazu „DSC_0002.JPG” miałaby nazwę pliku „DSC_0002.WAV”. Nazwy plików notatek głosowych można przeglądać na komputerze.

 • Notatki głosowe do zdjęć nagranych z [ Adobe RGB ] wybranym dla [ Przestrzeń kolorów ] w menu fotografowania mają nazwy w postaci „_DSCnnnn.WAV”.

 • Notatki głosowe do zdjęć zarejestrowanych z prefiksem innym niż „DSC” wybranym dla [ Nazywanie plików ] w menu fotografowania będą nagrywane z wybranym prefiksem zamiast „DSC”.

Menu i

Nagrywanie można również rozpocząć, podświetlając [ Nagraj notatkę głosową ] w menu odtwarzania i i naciskając J . Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij J po raz drugi.