Dodano role dostępne dla ustawienia osobistego f3 [ Własne elementy sterujące (odtwarzanie) ] ( f3: Własne elementy sterujące (odtwarzanie) ) oraz elementy sterujące, do których można je przypisać.

Nowo konfigurowalne elementy sterujące

[ Przycisk DISP ] został dodany do listy konfigurowalnych elementów sterujących.

Nowe role

Przedmiot

Opis

N

[ Filtrowane odtwarzanie (wybierz kryteria) ]

Naciśnij element sterujący, aby przejść do opcji [ Filtrowane kryteria odtwarzania ] w menu odtwarzania.

O

[ Rozpocznij odtwarzanie serii ]

Naciśnięcie elementu sterującego, gdy wyświetlane jest zdjęcie z serii na pełnym ekranie, rozpoczyna automatyczne odtwarzanie pozostałych zdjęć. Odtwarzanie zatrzymuje się po zwolnieniu elementu sterującego ( Obsługa serii jako grup ).

M

[ Wyświetlanie informacji o cyklu ]

Naciśnij element sterujący, aby przełączać wyświetlanie informacji o zdjęciu podczas odtwarzania pełnoekranowego. Dostępne strony można wybrać za pomocą opcji [ Opcje wyświetlania odtwarzania ] w menu odtwarzania.

P

[ Wznów fotografowanie ]

Naciśnij element sterujący, aby zakończyć odtwarzanie i powrócić do trybu fotografowania.