Ekran fotografowania w aparacie głównym dla zsynchronizowanego wyzwalania migawki ( Zsynchronizowane wyzwalanie migawki ) pokazuje teraz liczbę podłączonych zdalnych aparatów.

  • W przypadku błędów połączenia zdalnej kamery, liczba zmieni kolor na czerwony i zamiast tego pokaże liczbę zdalnych kamer, których połączenie nie powiodło się.