Снимките се записват с помощта на имена на файлове, състоящи се от „DSC_“, последвано от четирицифрено число и разширение от три букви. [ Именуване на файл ] се използва за избор на три букви, които да заменят „DSC“ частта от името на файла. За информация относно въвеждането на текст вижте „Въвеждане на текст“ ( Въвеждане на текст ).

Имена на файлове
 • Имената на файловете приемат формата „DSC_nnnn.xxx“. “nnnn” е число от 0001 до 9999. “xxx” е едно от следните разширения, присвоено според избраните опции за качество на изображението и типа на файла.

  • NEF: NEF (RAW) снимки

  • JPG: JPEG (фини, нормални или основни) снимки

  • MOV: MOV филми

  • MP4: MP4 филми

  • NDF: Изчистете референтните данни

 • Изображенията, създадени с [ Adobe RGB ], избран за [ Цветово пространство ], имат имена на файлове от формата „_DSCnnnn.xxx“.

 • И двата файла във всяка двойка снимки с двоен формат имат едно и също име. В случай на снимки с двоен формат, записани при настройки за качество на изображението NEF (RAW)+JPEG, двата файла обаче ще имат различни разширения („.NEF“ спрямо „.JPG“).