Коригирайте настройките за обработка на изображения (Picture Control) според вашия обект или творческо намерение. За повече информация вижте „Обработка на изображения (контроли на картината)“ ( Обработка на изображения (контроли на картина) ).