Menyliste

Kameraet tilbyr følgende menyer. For en mer fullstendig beskrivelse av individuelle menyelementer, se kapittelet "Menyguide" i referansehåndboken . Noen elementer vises kanskje ikke avhengig av kamerainnstillinger eller typen objektiv, blitsenhet eller annet tilbehør som er festet.

AVSPILLINGSMENY

Slett

Avspillingsmappe

Visningsalternativer for avspilling

Slett bilder fra begge sporene

PB-spor for opptak i to formater

Filtrerte avspillingskriterier

Bildeanmeldelse

Etter sletting

Etter sprengning, vis

Roter høyt

Kopier bilde(r)

Skjul bildet

Lysbildefremvisning

FOTO SHOOTING MENY

Menybank for fotografering

Utvidede fotomenybanker

Lagringsmappe

Filnavn

Rolle spilt av kort i spor 2

Bildeområde

Bildekvalitet

Bildestørrelse

NEF (RAW)-opptak

ISO-følsomhetsinnstillinger

hvit balanse

Still inn bildekontroll

Administrer bildekontroll

Farge rom

Aktiv D-Lighting

Lang eksponering NR

Høy ISO NR

Vignettkontroll

Diffraksjonskompensasjon

Automatisk forvrengningskontroll

Reduksjon av flimmer

Blitskontroll

Automatisk bracketing

Multippel eksponering

HDR (høyt dynamisk område)

Intervalltimerskyting

Time-lapse film

Fokusskift-fotografering

Stille live view-fotografering

MENY FOR FILMOPPTAK

Tilbakestill filmopptaksmenyen

Filnavn

Mål

Bildeområde

Rammestørrelse/bildehastighet

Filmkvalitet

Filmfiltype

ISO-følsomhetsinnstillinger

hvit balanse

Still inn bildekontroll

Administrer bildekontroll

Aktiv D-Lighting

Høy ISO NR

Diffraksjonskompensasjon

Reduksjon av flimmer

Elektronisk VR

Mikrofonfølsomhet

Demper

Frekvensrespons

Reduksjon av vindstøy

Hodetelefonvolum

Tidskode

TILPASSET INNSTILLINGSMENY

Bank for egendefinerte innstillinger

en autofokus

a1

AF-C prioritetsvalg

a2

AF‑S prioritetsvalg

a3

Fokussporing med låsing

a4

Fokuspunkter brukt

a5

Lagre punkter etter orientering

a6

AF-aktivering

a7

Ettpunkts AF-klokkeområde

a8

3D-sporende ansiktsgjenkjenning

a9

Gruppeområde AF ansiktsgjenkjenning

a10

Egendefinerte grupperinger (C1/C2)

a11

Automatisk AF-ansiktsgjenkjenning

a12

Startpunkt for automatisk område AF

a13

Fokuspunkt utholdenhet

a14

Begrens valg av AF-områdemodus

a15

Begrensninger for autofokusmodus

a16

Fokuspunkt omsluttende

a17

Fokuspunktalternativer

a18

Manuell fokusring i AF-modus

b Måling/eksponering

b1

ISO-følsomhetstrinnverdi

b2

EV-trinn for eksponeringskontroll

b3

Exp./blitskomp. trinnverdi

b4

Enkel eksponeringskompensasjon

b5

Matrisemåling

b6

Sentrumsvektet område

b7

Finjuster optimal eksponering

b8

Hold exp. når f/ endres

c Timer/AE-lås

c1

Utløserknapp AE-L

c2

Standby timer

c3

Selvutløser

c4

Overvåk av forsinkelse

d Fotografering/visning

d1

Kontinuerlig opptakshastighet

d2

Maks. kontinuerlig utgivelse

d3

Begrens utløsermodusvalg

d4

Synkroniser. alternativer for frigjøringsmodus

d5

Eksponeringsforsinkelsesmodus

d6

Elektronisk frontgardinlukker

d7

Utvidede lukkerhastigheter (M)

d8

Begrens valgbart bildeområde

d9

Filnummersekvens

d10

Høydepunkter

d11

Visning av rammenett

d12

Bakre kontrollpanel

d13

LCD-belysning

d14

Live view i kontinuerlig modus

d15

Optisk VR

e Bracketing/blits

e1

Flash-synkroniseringshastighet

e2

Blits lukkerhastighet

e3

Eksponeringskomp. for blits

e4

Auto N ISO følsomhetskontroll

e5

Flash burst prioritet

e6

Modelleringsblits

e7

Automatisk bracketing (modus M)

e8

Bracketing rekkefølge

e9

Alternativer for bracketing burst

f Kontroller

f1

Tilpass i menyen

f2

Tilpass i -menyen (Lv)

f3

Egendefinerte kontroller

f4

Multivelger midtknapp

f5

Lukkerspd og blenderlås

f6

Tilpass kommandohjul

f7

Multivelger

f8

Slippknapp for å bruke skiven

f9

Reversindikatorer

f10

Alternativer for Live View-knapper

f11

D bryter

f12

Avspilling på full skjerm

f13

Foretrekker undervelgersenter

g film

g1

Tilpass i menyen

g2

Egendefinerte kontroller

g3

Multivelger midtknapp

g4

Fremhev skjerm

OPPSETT-MENY

Formater minnekortet

Språk

Tidssone og dato

Overvåk lysstyrken

Overvåk fargebalansen

Virtuell horisont

Informasjonsdisplay

AF-finjusteringsalternativer

Objektivdata uten CPU

Rengjør bildesensor

Lås opp speilet for rengjøring

Bilde Dust Off ref foto

Pikselkartlegging

Bildekommentar

Opphavsrettsinformasjon

IPTC

Alternativer for talememo

Alternativer for pip

Berøringskontroller

HDMI

Posisjonsdata (innebygd)

Alternativer for trådløs fjernkontroll (WR).

Tilordne fjernkontroll (WR) Fn-knapp

Flymodus

Koble til smartenhet

Koble til PC (innebygd Wi-Fi)

Kablet LAN/WT

Samsvarsmerking

Batteriinformasjon

Spor tom utløserlås

Lagre/last menyinnstillinger

Tilbakestill alle innstillinger

Fastvareversjon

RETSJ.MENY

NEF (RAW) behandling

Listverk

Endre størrelse

D-Lighting

Korreksjon av røde øyne

Rett opp

Forvrengningskontroll

Perspektiv kontroll

Monokrom

Bildeoverlegg

Trim film

MIN MENY

Legg til elementer

Fjern elementer

Ranger elementer

Velg fane