Velg en eksponeringsmodus.

Velge en eksponeringsmodus

Hold inne I -knappen og drei hovedkommandohjulet.

Modus

Beskrivelse

P

TODO: table/tgroup/tbody/row[1]/entry[2]/p/indexmarker[1]TODO: table/tgroup/tbody/row[1]/entry[2]/p/indexmarker[2]Programmert auto

Kameraet stiller inn lukkerhastighet og blenderåpning for optimal eksponering.

S

TODO: table/tgroup/tbody/row[2]/entry[2]/p/indexmarkerLukkerprioritert auto

Du velger lukkerhastigheten; kameraet velger blenderåpningen for best resultat.

EN

TODO: table/tgroup/tbody/row[3]/entry[2]/p/indexmarkerBlenderprioritert auto

Du velger blenderåpning; kameraet velger lukkerhastigheten for best resultat.

M

TODO: table/tgroup/tbody/row[4]/entry[2]/p/indexmarkerHåndbok

Du kontrollerer både lukkerhastighet og blenderåpning. Still lukkerhastigheten til "bulb" eller "time" for lange tidseksponeringer.