Under opptak kan W ( N )-knappen brukes til å velge blitsmodus og justere blitskompensasjon for valgfrie blitsenheter. Blitsmodus bestemmer effekten som produseres av blitsen, blitskompensasjon blitsnivået.

Velge en blitsmodus

Hold nede W ( N )-knappen og drei hovedkommandohjulet.

Alternativ

Beskrivelse

[ Utfyllingsblits ] (synkronisering med frontgardin)

Denne modusen anbefales for de fleste situasjoner.

[Reduksjon av røde øyne ] (reduksjon av røde øyne)

Blitsen utløses før bildet tas, noe som reduserer "røde øyne".

[ Slow sync ] (sakte synkronisering)

Når det gjelder "utfyllingsblits", bortsett fra at langsomme lukkerhastigheter brukes til å fange bakgrunnslys om natten eller under lite lys.

[ Langsom synkronisering + røde øyne ] (reduksjon av røde øyne med langsom synkronisering)

Når det gjelder "reduksjon av røde øyne", bortsett fra at langsomme lukkerhastigheter brukes til å fange bakgrunnslys om natten eller under lite lys.

[ Bakre gardinsynkronisering ] (bakre gardinsynkronisering)

Blitsen utløses like før lukkeren lukkes.

s

[ Blink av ]

Blitsen utløses ikke.

Justering av blitskompensasjon

Hold W ( N )-knappen og roter underkommandohjulet.

  • Velg positive verdier for sterkere belysning, negative verdier for å sikre at motivet ikke er for sterkt opplyst.

  • Normal blitseffekt kan gjenopprettes ved å sette blitskompensasjon til ±0,0. Blitskompensasjon tilbakestilles ikke når kameraet er slått av.