1. Velg ønsket bilde med multivelgeren og trykk på i -knappen.
  2. Marker [ Rating ] og trykk på 2 .
  3. Velg en vurdering.

    Roter hovedkommandohjulet for å velge ønsket vurdering og trykk deretter J . Velg mellom rangeringer fra null til fem stjerner, eller velg d for å markere bildet som en kandidat for senere sletting.

Vurderinger

Rangeringer kan også sees i NX Studio. Beskyttede bilder kan ikke vurderes.

Ranger bilder ved hjelp av kamerakontroller

Hvis [ Vurdering ] er tilordnet til [ Fn-knapp for vertikal fotografering ] eller [ Fn3-knapp ] ved hjelp av egendefinert innstilling f3 [ Egendefinerte kontroller ], kan bilder vurderes ved å holde den valgte kontrollen og rotere hovedkommandohjulet.