Talememoer på opptil 60 sekunder kan legges til fotografier.

Under avspilling

Slik legger du til talememoer til valgte bilder under avspilling:

 1. Velg bildet.

  Bare ett talememo kan tas opp per bilde; flere talememoer kan ikke tas opp for bilder som allerede er merket med et h ikon. Det eksisterende talememoet må slettes før et annet kan tas opp ( Slette talememoer).

 2. Hold inne Fn3 ( C )-knappen.
  • Opptaket starter når knappen trykkes og slutter når den slippes.

  • Et C -ikon vises mens opptaket pågår.

 3. Slipp Fn3 ( C )-knappen.

  Opptaket avsluttes.

Under opptak

Under opptak vil et blinkende C -ikon og en nedtellingstidtaker som viser gjenværende opptakstid vises på det bakre kontrollpanelet.

i -menyen

Opptak kan også startes ved å utheve [ Ta opp talememo ] i avspilling i -menyen og trykke på J For å avslutte opptaket, trykk midt på multivelgeren.

Under fotografering

Et talememo kan tas opp med det nyeste bildet under opptak. Opptak kan startes automatisk eller manuelt.

Automatisk opptak

Hvis [ På (Auto og manuell) ] er valgt for [ Talememo-alternativer ] > [ Talememo ] i oppsettmenyen, vil opptaket starte automatisk når du løfter fingeren fra utløserknappen etter fotografering.

 • Opptakstiden kan velges med [ På (Auto og manuell) ].

Bildeanmeldelse

Automatisk opptak er ikke tilgjengelig når [ ] er valgt for [ Bildegjennomgang ] i avspillingsmenyen.

Automatisk opptak

Talememoer vil ikke bli tatt opp automatisk under:

 • live visning,

 • fokusskifte, eller

 • time-lapse filmopptak

Manuelt opptak

Talememoer kan legges manuelt til det nyeste bildet.

 • Før du fortsetter, velg [ Kun manuell ] for [ Talememo-alternativer ] > [ Talememo ] i oppsettmenyen.

 • For å spille inn et talememo, hold inne Fn3 ( C )-knappen; Opptaket fortsetter mens knappen trykkes ned.

Talememo

Et ikon vises på det bakre kontrollpanelet når [ På (Auto og manuell) ] eller [ Kun manuell ] er valgt for [ Talememo ].

På (automatisk og manuell)

Kun manuell

Etter opptak

Hvis det er tatt opp et talememo for det siste bildet, vil et C -ikon vises på det bakre kontrollpanelet.

Under avspilling indikeres tilstedeværelsen av et talememo med et h -ikon.

Avbryter opptak

Hvis du trykker på utløseren eller bruker andre kamerakontroller, kan opptaket avsluttes. Under fotografering med intervalltimer avsluttes opptaket omtrent to sekunder før neste bilde tas; Opptaket avsluttes også når kameraet slås av.

Lagringsplass

Talememoer for bilder tatt med to minnekort satt inn og [ Backup ], [ RAW Slot 1 - JPEG Slot 2 ] eller [ JPEG Slot 1 - JPEG Slot 2 ] valgt for [ Rolle spilt av kortet i spor 2 ] i fotoopptaket menyen er registrert med kopiene på begge kortene. Dette gjelder enten talememoet tas opp fra i -menyen eller manuelt etter opptak.

Filnavn på talememo

Filnavn på talememo har formen "DSC_nnnn.WAV". Talememoet har samme filnummer ("nnnn") som bildet det er knyttet til. For eksempel vil talememoet for bildet «DSC_0002.JPG» ha filnavnet «DSC_0002.WAV». Filnavn på talememo kan vises på en datamaskin.

 • Talememoer for bilder tatt opp med [ Adobe RGB ] valgt for [ Color space ] i fotoopptaksmenyen har navn på formen "_DSCnnnn.WAV".

 • Talememoer for bilder tatt opp med et annet prefiks enn [ DSC ] valgt for [ Filnavn ] i fotoopptaksmenyen vil bli tatt opp med det valgte prefikset i stedet for [ DSC ].