Opprett en tilkobling til en datamaskin for å laste opp bilder fra kameraet. Kameraet kan kobles til via Wi-Fi eller ved hjelp av en USB-kabel.

Kobles til via USB

Koble til kameraet med den medfølgende USB-kabelen. Du kan deretter bruke NX Studio-programvaren til å kopiere bilder til datamaskinen for visning og redigering.

Installerer NX Studio

Du trenger en Internett-tilkobling når du installerer NX Studio. Besøk Nikons nettsted for den nyeste informasjonen, inkludert systemkrav.

 • Last ned det nyeste installasjonsprogrammet for NX Studio fra nettstedet nedenfor og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen.
  https://downloadcenter.nikonimglib.com/

 • Merk at du kanskje ikke kan laste ned bilder fra kameraet med tidligere versjoner av NX Studio.

Kopiere bilder til en datamaskin ved hjelp av NX Studio

Se elektronisk hjelp for detaljerte instruksjoner.

 1. Koble kameraet til datamaskinen.

  Etter at du har slått av kameraet og kontrollert at et minnekort er satt inn, kobler du til den medfølgende USB-kabelen som vist.

  Bruke en kortleser

  Bilder kan også kopieres fra et minnekort som er satt inn i en tredjeparts kortleser. Du bør imidlertid kontrollere at kortet er kompatibelt med kortleseren.

 2. Slå på kameraet.

  • Nikon Transfer 2-komponenten til NX Studio vil starte. Nikon Transfer 2 bildeoverføringsprogramvare er installert som en del av NX Studio.

  • Hvis det vises en melding som ber deg velge et program, velger du Nikon Transfer 2.

  • Hvis Nikon Transfer 2 ikke starter automatisk, start NX Studio og klikk på "Importer"-ikonet.

 3. Klikk på [ Start overføring ].

  Bilder på minnekortet vil bli kopiert til datamaskinen.

 4. Slå av kameraet.

  Koble fra USB-kabelen når overføringen er fullført.

Windows 10 og Windows 8.1

Windows 10 og Windows 8.1 kan vise en AutoPlay-melding når kameraet er tilkoblet.

Klikk på dialogboksen og klikk deretter på [ Nikon Transfer 2 ] for å velge Nikon Transfer 2.

Mac os

Hvis Nikon Transfer 2 ikke starter automatisk, bekrefter du at kameraet er tilkoblet og starter deretter Image Capture (et program som følger med macOS) og velger Nikon Transfer 2 som programmet som åpnes når kameraet oppdages.

Forsiktig: Overføre videoer

Ikke forsøk å overføre videoer fra minnekortet mens det er satt inn i et kamera av et annet merke eller modell. Hvis du gjør det, kan det føre til at videoene blir slettet uten å bli overført.

Forsiktig: Koble til datamaskiner
 • Ikke slå av kameraet eller koble fra USB-kabelen mens overføring pågår.

 • Ikke bruk makt eller forsøk å sette inn kontaktene på skrå. Sørg også for å holde kontaktene rette når du kobler fra kabelen.

 • Slå alltid av kameraet før du kobler til eller fra en kabel.

 • For å sikre at dataoverføringen ikke blir avbrutt, sørg for at kamerabatteriet er fulladet.

USB-huber

Koble kameraet direkte til datamaskinen; ikke koble til kabelen via en USB-hub eller et tastatur. Koble kameraet til en forhåndsinstallert USB-port.

Ethernet og trådløse nettverk (Wi-Fi)

For mer informasjon, se "Innebygd trådløs" ( Innebygd trådløs ) og "Ethernet/WT-6" ( Ethernet/WT-6 ).

Innebygd Wi-Fi

Koble til ved hjelp av elementet [ Koble til PC (innebygd Wi-Fi) ] i kameraets oppsettmeny. Du kan koble til enten direkte eller via en trådløs ruter.

Tilkobling via en trådløs ruter

Direkte trådløs tilkobling

WT-6 trådløs sender

Med en valgfri WT-6 trådløs sender, kan kameraet koble til datamaskiner eller ftp-servere ved å bruke [ Wired LAN/WT ]-elementet i oppsettmenyen. Bruk Camera Control Pro 2 (tilgjengelig separat) for å kontrollere kameraet og lagre bilder på datamaskinen. Tilkoblingen er mer pålitelig enn den som tilbys av kameraets innebygde Wi-Fi.

Ethernet-tilkoblinger

Med en tredjeparts Ethernet-kabel kan kameraet kobles til datamaskiner eller ftp-servere ved å bruke [ Wired LAN/WT ]. Bruk Camera Control Pro 2 (tilgjengelig separat) for å kontrollere kameraet og lagre bilder på datamaskinen.