Bruk E -knappen (eksponeringskompensasjon) for å endre eksponeringen fra verdien foreslått av kameraet. Eksponeringskompensasjon kan brukes til å gjøre bilder lysere eller mørkere.

−1 EV

Ingen eksponeringskompensasjon

+1 EV

Justering av eksponeringskompensasjon

Hold inne E -knappen og drei hovedkommandohjulet.

  • Høyere verdier gjør motivet lysere, lavere verdier mørkere.

  • Normal eksponering kan gjenopprettes ved å sette eksponeringskompensasjon til ±0,0. Eksponeringskompensasjon tilbakestilles ikke når kameraet er slått av.