Ved å trykke på Pv -knappen under søkerfotografering stopper objektivets blenderåpning ned til gjeldende verdi, slik at dybdeskarpheten kan forhåndsvises så lenge knappen holdes nede.

  • Valgfrie blitsenheter som er kompatible med Nikon Creative Lighting System (CLS) vil avgi en modelleringsblits. Modelleringsblitsen kan deaktiveres ved å velge [ Av ] for egendefinert innstilling e6 [ Modelleringsblits ].

  • Du kan velge rollen som er tildelt Pv -knappen. Bruk Egendefinerte innstillinger f3 [ Egendefinerte kontroller ] og g2 [ Egendefinerte kontroller ] i Egendefinerte innstillinger-menyen for å velge rollene som spilles av knappen under henholdsvis fotografering og filming.