Synkroniser klokkene på to kameraer via et nettverk. Klokken på det ene kameraet (“fjernkameraet”) stilles til tiden på det andre (“hovedkameraet”). Endringene gjelder for alle alternativer i oppsettmenyen [ Tidssone og dato ]-visning.

 • Kameraene kan kobles til via Ethernet eller med WT-6 trådløse sendere koblet til begge kameraene.

 1. Velg [ Aktiver ] for [ Kablet LAN/WT ] > [ Kablet LAN/WT-funksjoner ] i oppsettmenyen.

  Gjenta dette trinnet for det andre kameraet.

 2. På hovedkameraet velger du [ Nettverksinnstillinger ] > [ Synkroniser dato og klokkeslett ], og merk deretter [ Gjør dette kameraet til hovedkameraet ] og trykk på 2 .

  • Datosynkroniseringsmodus vil være aktivert.

  • Klokkeinnstillingene for hovedkameraet vises.

 3. På det eksterne kameraet velger du [ Nettverksinnstillinger ] > [ Synkroniser dato og klokkeslett ], og merk deretter [ Gjør dette kameraet til en fjernkontroll ] og trykk på 2 .

  • Datosynkroniseringsmodus vil være aktivert.

  • Innstillinger for ekstern kameraklokke vil vises.

 4. Trykk på J på det eksterne kameraet.

  • Den eksterne kameraklokken vil bli synkronisert med klokken på hovedkameraet via nettverket.

  • Hvis operasjonen lykkes, vil det eksterne kameraet vise en melding og gå til [ Nettverksinnstillinger ].

  • Gjenta trinn 3–4 for å synkronisere klokkene på flere kameraer.

 5. Trykk J på hovedkameraet.

  Datosynkroniseringsmodus avsluttes og alternativene for [ Nettverksinnstillinger ] vises.