Justere bildeområdeinnstillinger

Innstillinger for bildeområde kan vises ved å velge [ Bildeområde ] i fotoopptaksmenyen.

Velg bildeområde

Velg bildeområdet. Følgende alternativer er tilgjengelige:

Alternativ

Beskrivelse

TODO: table/tgroup/tbody/row[1]/entry[1]/p/indexmarker[1]TODO: table/tgroup/tbody/row[1]/entry[1]/p/indexmarker[2]c

[ FX(36×24) ]

Ta opp bilder i FX-format med en synsvinkel som tilsvarer et 35 mm-format kamera. Bruk dette alternativet når du tar bilder med NIKKOR-objektiver for 35 mm-formatkameraer.

TODO: table/tgroup/tbody/row[2]/entry[1]/p/indexmarker[1]TODO: table/tgroup/tbody/row[2]/entry[1]/p/indexmarker[2]6

[ 1,2×(30×20) ]

Reduserer synsvinkelen til objektivet som er montert på kameraet til et objektiv med en brennvidde som er omtrent 1,2 ganger lengre.

TODO: table/tgroup/tbody/row[3]/entry[1]/p/indexmarker[1]TODO: table/tgroup/tbody/row[3]/entry[1]/p/indexmarker[2]a

[ DX(24×16) ]

Bildene er tatt opp i DX-format. For å beregne den omtrentlige brennvidden til objektivet i 35 mm-format, multipliser med 1,5.

TODO: table/tgroup/tbody/row[4]/entry[1]/p/indexmarkerb

[ 5:4(30×24) ]

Bildene tas opp med et sideforhold på 5:4.

TODO: table/tgroup/tbody/row[5]/entry[1]/p/indexmarkerm

[ 1:1(24×24) ]

Bildene tas opp med et sideforhold på 1:1.

TODO: table/tgroup/tbody/row[6]/entry[1]/p/indexmarkerZ

[ 16:9(36×20) ]

Bildene tas opp med et sideforhold på 16:9.

1

FX (36×24)

2

1,2× (30×20)

3

DX (24×16)

4

5:4 (30×24)

5

1:1 (24×24)

6

16:9 (36×20)

7

DX-format bildesirkel

8

35 mm format bildesirkel

Automatisk DX-beskjæring

Velg om kameraet automatisk velger bildeområdet [ DX (24×16) ] (DX-format) når et DX-objektiv er festet.

Alternativ

Beskrivelse

[ ]

Kameraet velger automatisk bildeområdet [ DX (24×16) ] (DX-format) når et DX-objektiv er festet.

[ Av ]

Automatisk bildeområdevalg deaktivert.

Beskjæring

DX-objektiver er designet for bruk med DX-formatkameraer og har en mindre synsvinkel enn objektiver for 35 mm-formatkameraer. Hvis [ Av ] er valgt for [ Auto DX-beskjæring ] og et annet alternativ enn [ DX (24 × 16) ] (DX-format) er valgt for [ Velg bildeområde ] når et DX-objektiv er festet, kan kantene på bildet bli formørket. Dette omtales som "beskjæring". Beskjæring er kanskje ikke synlig i søkeren, men når bildene spilles av kan du merke et fall i oppløsningen eller at kantene på bildet er mørklagt.

Søkerskjermen

Søkeren viser andre bildeområdealternativer enn [ FX (36×24) ] er vist nedenfor. Området utenfor gjeldende avling vises i grått.

1,2× (30×20)

DX (24×16)

5:4 (30×24)

1:1 (24×24)

16:9 (36×20)

Velge bildeområdet via knapper og kommandohjul

Hvis [ Velg bildeområde ] har blitt tilordnet til en knapp ved hjelp av egendefinert innstilling f3 [ Egendefinerte kontroller ], kan bildeområdet velges ved å trykke på knappen og rotere et kommandohjul.

 • Den valgte beskjæringen vises i søkeren.

 • Alternativet som er valgt for bildeområde kan vises i det øverste kontrollpanelet og søkeren ved å trykke på knappen som [ Velg bildeområde ] er tilordnet til.

 • Kamerakontroller tildelt [ Velg bildeområde ] kan ikke brukes for valg av bildeområde når et DX-objektiv er festet og [ ] er valgt for [ Automatisk DX-beskjæring ].

Bildeområde

Vise

[ FX (36×24) ]

[ 1,2× (30×20) ]

[ DX (24×16) ]

[ 5:4 (30×24) ]

[ 1:1 (24×24) ]

[ 16:9 (36×20) ]

Bildestørrelse

Bildestørrelsen varierer med alternativet valgt for [ Bildeområde ].

Justering av bildekvalitet

Velg bildekvalitetsalternativet som brukes når fotografier tas opp.

Alternativ

Beskrivelse

[ NEF (RAW) + JPEG fin c ]

Ta opp to kopier av hvert bilde: et NEF (RAW)-bilde og en JPEG-kopi.

 • For JPEG-kopien kan du velge mellom alternativer som prioriterer bildekvalitet eller filstørrelse. Velg alternativer med en stjerne (“ c ”) for å maksimere bildekvaliteten. Velg alternativer uten stjerne (“ c ”) for å sikre at alle JPEG-kopiene har mer eller mindre samme filstørrelse.

 • Bare JPEG-kopien vises under avspilling. Hvis det bare ble satt inn ett minnekort i kameraet da bildene ble tatt opp, kan NEF (RAW)-kopiene bare sees på en datamaskin.

 • Hvis bildet ble tatt med bare ett minnekort satt inn eller med [ Overflow ] eller [ Backup ] valgt for [ Rolle spilt av kort i spor 2 ] og to minnekort satt inn, vil sletting av JPEG-kopien på kameraet også slette NEF ( RAW) bilde.

[ NEF (RAW) + JPEG fin ]

[ NEF (RAW) + JPEG normal c ]

[ NEF (RAW) + JPEG normal ]

[ NEF (RAW) + JPEG basic c ]

[ NEF (RAW) + JPEG basic ]

[ NEF (RAW) ]

Ta bilder i NEF (RAW)-format.

[ JPEG fin c ]

Ta bilder i JPEG-format. "Fin" gir bilder med høyere kvalitet enn "normale" og "normale" bilder med høyere kvalitet enn "grunnleggende".

 • Velg alternativer med en stjerne (“ c ”) for å maksimere bildekvaliteten. Velg alternativer uten stjerne (“ c ”) for å sikre at alle JPEG-kopiene har mer eller mindre samme filstørrelse.

[ JPEG fin ]

[ JPEG normal c ]

[ JPEG normal ]

[ JPEG basic c ]

[ JPEG basic ]

NEF (RAW)
 • NEF (RAW)-filer har filtypen "*.nef".

 • Prosessen med å konvertere NEF (RAW)-bilder til andre svært bærbare formater som JPEG omtales som "NEF (RAW)-behandling". Under denne prosessen kan bildekontroller og innstillinger som eksponeringskompensasjon og hvitbalanse justeres fritt.

 • Selve RAW-dataene påvirkes ikke av NEF-behandling (RAW), og kvaliteten vil forbli intakt selv om bildene behandles flere ganger med forskjellige innstillinger.

 • NEF (RAW)-behandling kan utføres i kameraet ved å bruke [ NEF (RAW)-behandling ]-elementet i retusjeringsmenyen eller på en datamaskin som bruker Nikons NX Studio-programvare. NX Studio er tilgjengelig gratis fra Nikon Download Center.

Velge et bildekvalitetsalternativ

For å velge et bildekvalitetsalternativ under søkerfotografering, hold inne T -knappen og roter hovedkommandohjulet. Det valgte alternativet vises på det bakre kontrollpanelet.

Fotoopptaksmenyen [ Bildekvalitet ]

Bildekvaliteten kan også justeres ved å bruke [ Bildekvalitet ]-elementet i fotoopptaksmenyen. Bruk elementet [ Bildekvalitet ] i fotoopptaksmenyen for å justere bildekvaliteten under live view.

"NEF (RAW) + JPEG"
 • Kameraet viser kun JPEG-kopier av bilder tatt med bildekvalitetsinnstillinger på "NEF (RAW) + JPEG". Hvis det bare ble satt inn ett minnekort i kameraet da bildene ble tatt opp, kan NEF (RAW)-kopiene bare sees på en datamaskin.

 • Når det gjelder bilder tatt med bare ett minnekort satt inn, sletter du også NEF (RAW)-bildene hvis du sletter JPEG-kopiene på kameraet.

 • Hvis [ RAW Slot 1 - JPEG Slot 2 ] er valgt for [ Rolle spilt av kort i spor 2 ], vil NEF (RAW)-kopiene bli tatt opp på kortet i spor 1 og JPEG-kopiene til kortet i spor 2 ( Bruk av to minnekort ).

Velge en bildestørrelse

Velg en størrelse for nye JPEG-bilder. Størrelsen for JPEG-bilder kan velges fra [ Large ], [ Medium ] og [ Small ]. Antall piksler i bildet varierer med alternativet valgt for bildeområde ( Justere bildeområdeinnstillinger ).

Bildeområde

Bildestørrelse

[ FX (36×24) ]

Stor (5568 × 3712 piksler)

Medium (4176 × 2784 piksler)

Liten (2784 × 1856 piksler)

[ 1,2× (30×20) ]

Stor (4640 × 3088 piksler)

Medium (3472 × 2312 piksler)

Liten (2320 × 1544 piksler)

[ DX (24×16) ]

Stor (3648 × 2432 piksler)

Medium (2736 × 1824 piksler)

Liten (1824 × 1216 piksler)

[ 5:4 (30×24) ]

Stor (4640 × 3712 piksler)

Medium (3472 × 2784 piksler)

Liten (2320 × 1856 piksler)

[ 1:1 (24×24) ]

Stor (3712 × 3712 piksler)

Medium (2784 × 2784 piksler)

Liten (1856 × 1856 piksler)

[ 16:9 (36×20) ]

Stor (5568 × 3128 piksler)

Medium (4176 × 2344 piksler)

Liten (2784 × 1560 piksler)

Utskriftsstørrelse

Utskriftsstørrelse i tommer tilsvarer bildestørrelse i piksler delt på skriveroppløsning i punkter per tomme (dpi; 1 tomme = 2,54 cm).

Velge en bildestørrelse

For å velge en størrelse for JPEG-bilder under søkerfotografering, hold inne T -knappen og roter underkommandohjulet. Det valgte alternativet vises på det bakre kontrollpanelet.

 • For å velge en størrelse for NEF (RAW)-bilder, bruk alternativet [ Bildestørrelse ] > [ NEF (RAW) ] i fotoopptaksmenyen.

Alternativet Fotoopptaksmenyen [ Bildestørrelse ]
 • Bildestørrelsen kan også justeres ved hjelp av alternativene [ Bildestørrelse ] > [ JPEG ] og [ NEF (RAW) ] i fotoopptaksmenyen.

 • Hvis du velger en størrelse på [ Medium ] eller [ Small ] for NEF (RAW)-bilder, fikserer alternativene [ NEF (RAW)-opptak ] > [ NEF (RAW)-komprimering ] og [ NEF (RAW) bitdybde ] i fotoopptaksmenyen på [ Lossless komprimert ] og [ 12-bit ] henholdsvis.