Kamerainnstillingene som er oppført nedenfor kan gjenopprettes til standardverdiene ved å trykke på de to knappene merket med grønne prikker ( S og U ) samtidig og holde dem i over to sekunder (kontrollpanelene slås av kort mens innstillingene tilbakestilles).

Fotoopptaksmeny

Med unntak av multieksponering, intervalltimer, time-lapse-film og fokusskift, påvirkes bare innstillingene i gjeldende fotoopptaksmenybank.

Alternativ

Misligholde

Utvidede fotomenybanker

Av

Bildekvalitet

JPEG vanlig

Bildestørrelse

JPEG

Stor

NEF (RAW)

Stor

ISO-følsomhetsinnstillinger

ISO-følsomhet

100

Automatisk ISO-følsomhetskontroll

Av

hvit balanse

AUTO0 Hold hvit (reduser varme farger)

Fin tone

AB: 0, GM: 0

Still inn bildekontroll

Auto

Aktiv D-Lighting

Av

Reduksjon av flimmer

Innstilling for flimmerreduksjon

Deaktiver

Indikator for flimmerreduksjon

Automatisk bracketing

Av 1

Multieksponering

Av 2

HDR (høyt dynamisk område)

Av 3

Stille live view-fotografering

Av

  1. Antall skudd tilbakestilles til null. Bracketing-trinn for eksponering, blits og hvitbalanse-bracketing tilbakestilles til 1. Mengden for det andre bildet i ADL-bracketing-programmer med to bilder tilbakestilles til [ Auto ].

  2. Hvis en multieksponering pågår, avsluttes fotograferingen og en multieksponering opprettes fra eksponeringer som er tatt opp til det punktet. Hvis [ På (serie) ] eller [ På (enkelt bilde) ] er valgt, vil multieksponeringsmodusen tilbakestilles til [ Av ]. [ Antall bilder ], [ Overleggsmodus ], [ Lagre individuelle bilder (NEF) ] og [ Overleggsopptak ] tilbakestilles ikke.

  3. [ På (serie) ] og [ På (enkelt bilde) ] tilbakestilles til [ Av ]. [ Eksponeringsdifferensial ], [ Utjevning ] og [ Lagre individuelle bilder (NEF) ] tilbakestilles ikke.

Filmopptaksmeny

Alternativ

Misligholde

ISO-følsomhetsinnstillinger

Maksimal følsomhet

102400

Auto ISO-kontroll (modus M)

Av

ISO-følsomhet (modus M)

100

hvit balanse

Samme som bildeinnstillinger

Still inn bildekontroll

Samme som bildeinnstillinger

Aktiv D-Lighting

Av

Elektronisk VR

Av

Hodetelefonvolum

15

Andre innstillinger

Alternativ

Misligholde

Fokuspunkt

Senter

Forhåndsinnstilt fokuspunkt

Senter

Eksponeringsmodus

Programmert auto

Fleksibelt program

Av

Eksponeringskompensasjon

Av (0,0)

AE-lås (Hold)

Av

Blenderlås

Av

Lukkerhastighetslås

Av

Forhåndsvisning av eksponering

Av

Autofokusmodus

AF-S

AF-områdemodus (søkerfotografering)

Enkeltpunkts AF

AF-områdemodus (live view/filming)

Normal-felt AF

Foto live view display WB

Ingen

Måling

Matrisemåling

Blitsmodus

Fyll blits

Blitskompensasjon

Av (0,0)

FV-lås

Av

Multivelger strømåpning

Deaktiver

Multivelger eksponeringskomp.

Deaktiver

Eksponeringsforsinkelsesmodus

Av *

Fremhev skjerm

Av

  • Bare innstillinger i gjeldende menybank for egendefinerte innstillinger påvirkes.