Nikon Creative Lighting System (CLS)

Nikons avanserte Creative Lighting System (CLS) støtter en rekke funksjoner takket være forbedret kommunikasjon mellom kameraet og kompatible blitsenheter.

Funksjoner tilgjengelig med CLS-kompatible blitsenheter

Støttede funksjoner

Blitsenhet

SB-5000

SB-910/
SB-900/
SB-800

SB-700

SB-600

SB-500

SU-800

SB-R200

SB-400

SB-300

Enkelt blits

i-TTL

i-TTL balansert utfyllingsblits for digitalt speilreflekskamera 1

4

4

4

4

4

4

4

Standard i-TTL utfyllingsblits for digitalt speilreflekskamera

42

42

4

42

4

4

4

qEN

Automatisk blenderåpning

4

43

EN

Ikke-TTL auto

43

GN

Avstandsprioritert manual

4

4

4

M

Håndbok

4

4

4

4

44

44

44

RPT

Gjentatt blits

4

4

Optisk avansert trådløs belysning

Herre

Fjernkontroll for blits

4

4

4

44

4

i-TTL

i-TTL

4

4

4

44

[ A:B ]

Rask trådløs blitskontroll

4

4

45

qEN

Automatisk blenderåpning

4

4

EN

Ikke-TTL auto

M

Håndbok

4

4

4

44

RPT

Gjentatt blits

4

4

Fjernkontroll

i-TTL

i-TTL

4

4

4

4

4

4

[ A:B ]

Rask trådløs blitskontroll

4

4

4

4

4

4

qA/A

Automatisk blenderåpning/ikke-TTL auto

46

46

M

Håndbok

4

4

4

4

4

4

RPT

Gjentatt blits

4

4

4

4

4

Radiostyrt avansert trådløs belysning

47

Fargeinformasjonskommunikasjon (blits)

4

4

4

4

4

4

4

Fargeinformasjonskommunikasjon (LED-lys)

4

Automatisk FP høyhastighetssynkronisering 8

4

4

4

4

4

4

4

FV-lås 9

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Reduksjon av røde øyne

4

4

4

4

4

4

Kameramodelleringsbelysning

4

4

4

4

4

4

4

Samlet blitskontroll

4

4

4

4

Firmwareoppdatering for kamerablitsenhet

4

410

4

4

4

 1. Ikke tilgjengelig med punktmåling.

 2. Kan også velges via blitsenheten.

 3. q A/A-modusvalg utføres på blitsenheten ved å bruke egendefinerte innstillinger.

 4. Kan velges ved å bruke [ Blitskontroll ]-elementet i kameramenyene.

 5. Kun tilgjengelig under nærbilder.

 6. Valg av q A og A avhenger av alternativet som er valgt med hovedblitsen.

 7. Støtter de samme funksjonene som eksterne blitser med optisk AWL.

 8. Kun tilgjengelig i i-TTL, q A, A, GN og M blitskontrollmodus.

 9. Kun tilgjengelig i i-TTL-blitskontrollmodus eller når blitsen er konfigurert til å avgi monitorforblits i q A- eller A-blitskontrollmodus.

 10. Fastvareoppdateringer for SB‑910 og SB‑900 kan utføres fra kameraet.

SU-800 Wireless Speedlight Commander

Når den er montert på et CLS-kompatibelt kamera, kan SU-800 brukes som sjef for SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-SB500, eller – R200 blitsenheter. Gruppeblitskontroll støttes for opptil tre grupper. Selve SU-800 er ikke utstyrt med blits.

Andre Flash-enheter

Følgende blitsenheter kan brukes i ikke-TTL auto ( A ) og manuelle moduser. De tilgjengelige alternativene varierer ikke med objektivet som brukes.

Støttede funksjoner

Blitsenhet

SB-80DX
SB-28DX

SB-50DX

SB-28
SB-26
SB-25
SB-24

SB-30
SB-27 1
SB-22S
SB-22
SB-20
SB-16B
SB-15

SB-23
SB-29
SB-21B
SB-29S

Blitsmodus

EN

Ikke-TTL auto

4

4

4

M

Håndbok

4

4

4

4

4

G

Gjentatt blits

4

4

BAK2

Synkronisering med bakgardin

4

4

4

4

4

 1. Montering av en SB-27 på kameraet setter automatisk blitsmodusen til TTL , men å sette blitsmodusen til TTL deaktiverer utløseren. Sett SB-27 til A.

 2. Tilgjengelig når kameraet brukes til å velge blitsmodus.

Måleområder for FV-lås

Områdene som måles når FV-lås brukes med ekstra blitsenheter er som følger:

Bilde tatt med

Blitskontrollmodus

Målt areal

Frittstående blitsenhet

i-TTL

6 mm sirkel i midten av rammen

Automatisk blenderåpning ( q A)

Område målt av blitseksponeringsmåler

Eksterne blitsenheter kontrollert via avansert trådløs belysning

i-TTL

Hele rammen

Automatisk blenderåpning ( q A)

Område målt av blitseksponeringsmåler

Ikke-TTL automatisk (A)

Merknader om valgfrie blitsenheter
 • Se bruksanvisningen til blitsen for detaljerte instruksjoner.

 • Hvis enheten støtter CLS, se avsnittet om CLS-kompatible digitale speilreflekskameraer. Dette kameraet er ikke inkludert i kategorien "digitalt speilreflekskamera" i SB-80DX-, SB-28DX- og SB-50DX-manualene.

 • Hvis blitsklar-indikatoren ( N ) blinker i omtrent tre sekunder etter at et bilde er tatt i i-TTL eller ikke-TTL auto-modus, har blitsen utløst med full styrke og bildet kan være undereksponert (kun CLS-kompatible blitsenheter ).

 • i-TTL-blitskontroll kan brukes ved ISO-følsomheter mellom 100 og 12800.

 • Ved ISO-følsomheter over 12800 kan det hende at de ønskede resultatene ikke oppnås ved enkelte områder eller blenderåpningsinnstillinger.

 • I modus P er maksimal blenderåpning (minimum f-tall) begrenset i henhold til ISO-følsomhet, som vist nedenfor:

Maksimal blenderåpning (f-tall) ved ISO tilsvarende:

100

200

400

800

1600

3200

6400

12800

4

5

5.6

7.1

8

10

11

1. 3

 • Hvis objektivets maksimale blenderåpning er mindre enn gitt ovenfor, vil maksimumsverdien for blenderåpning være objektivets maksimale blenderåpning.

 • SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 og SB-400 gir reduksjon av røde øyne ved reduksjon av røde øyne og sakte synkronisering med røde øyne. blitsmodus for øyereduksjon.

 • "Støy" i form av linjer kan vises på blitsbilder tatt med en SD-9 eller SD-8A høyytelses batteripakke festet direkte til kameraet. Reduser ISO-følsomheten eller øk avstanden mellom kameraet og batteripakken.

 • SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 og SU-800 gir AF-hjelpelys etter behov.

 • Under søkerfotografering varierer fokuspunktene som AF-belysning er tilgjengelig for med brennvidden.

Blitsenhet

Eksempler på fokuspunkter som AF-hjelpelys er tilgjengelig for

SB-5000

Brennvidde 24 mm

Brennvidde 135 mm

SB-910/SB-900

Brennvidde 17 mm

Brennvidde 135 mm

SB-800/SB-600/SU-800 trådløs fartslyskommandør

Brennvidde 24 mm

Brennvidde 105 mm

SB-700

Brennvidde 24 mm

Brennvidde 135 mm

 • Avhengig av objektivet som brukes og scenen som er tatt opp, kan fokusindikatoren ( I ) vises når motivet ikke er i fokus, eller kameraet kan ikke fokusere og utløseren vil bli deaktivert.

 • Når en SC-serie 17, 28 eller 29 synkroniseringskabel brukes for fotografering med blits utenfor kameraet, kan det hende at korrekt eksponering ikke oppnås i i-TTL-modus. Vi anbefaler at du velger standard i‑TTL utfyllingsblits. Ta et testbilde og se resultatene i monitoren.

 • I i-TTL, ikke bruk noen form for blitspanel (diffusjonspanel) annet enn blitsenhetens innebygde blitspanel eller sprettadaptere som følger med blitsenheten. Bruk av andre paneler kan gi feil eksponering.

Blitskompensasjon for valgfrie blitsenheter

I blitskontrollmodusene i-TTL og automatisk blenderåpning ( q A), blir blitskompensasjonen valgt med den valgfrie blitsenheten eller elementet [ Blitskontroll ] i fotoopptaksmenyen lagt til blitskompensasjonen valgt med W ( M )-knappen .

Modellering av belysning
 • Valgfrie CLS-kompatible blitsenheter avgir en modelleringsblits når kameraets Pv -knapp trykkes inn.

 • Denne funksjonen kan brukes med avansert trådløs belysning for å forhåndsvise den totale lyseffekten som oppnås med flere blitsenheter.

 • Modelleringsbelysning kan slås av ved å velge [ Off ] for Custom Setting e6 [ Modeling flash ].