Bruk Y -knappen for å velge hvordan kameraet måler lys når du stiller inn eksponering.

Velge et målealternativ

Hold inne Y -knappen og drei hovedkommandohjulet.

Alternativ

Beskrivelse

L

[ Matrisemåling ]

Matrisemåling er tilpasset et bredt spekter av motiver. Det gir naturlige resultater.

M

[ Sentrumsvektet måling ]

Kameraet tildeler den største vekten til midten av bildet. Den kan for eksempel brukes med motiver som dominerer komposisjonen.

N

[ Spotmåling ]

Kameraet måler en sirkel på 4 mm (0,16 tommer) i diameter (omtrent 1,5 % av rammen). Bruk for eksempel til å måle et spesifikt område av rammen når motivet er motlys eller har skarpt kontrasterende områder.

t

[ Høydepunktsvektet måling ]

Kameraet legger størst vekt på høydepunkter. Bruk dette alternativet for å redusere tap av detaljer i høydepunkter, for eksempel når du fotograferer lyssterke artister på scenen.