Når en blitsenhet som støtter enhetlig blitskontroll (en SB-5000, SB-500, SB-400 eller SB-300) er montert på kameraet, kan blitskontrollmodus, blitsnivå og andre blitsinnstillinger justeres ved å bruke elementet [ Blitskontroll ] > [ Blitskontrollmodus ] i fotoopptaksmenyen. De tilgjengelige blitskontrollmodusene varierer med blitsen som brukes. Innholdet i [ Blitskontrollmodus ]-skjermen varierer med de valgte alternativene.

 • Innstillinger for andre enheter enn SB-5000, SB-500, SB-400 og SB-300 kan bare justeres via kontrollene på blitsenheten.

 • Innstillinger for SB-5000 kan også justeres ved hjelp av kontrollene på blitsenheten.

Alternativ

Beskrivelse

[ TTL ]

 • Blitseffekten justeres automatisk i henhold til lysforholdene.

 • Utdata kan justeres med [ Blitskompensasjon (TTL) ]. Når det gjelder SB-500, SB-400 og SB-300, kan blitskompensasjonen justeres ved å holde inne W ( M )-knappen og rotere underkommandohjulet.

[ Automatisk ekstern blits ]

 • Lys fra blitsen reflekteres fra motivet til en automatisk ekstern blitssensor og blitseffekten justeres automatisk.

 • Effekten kan justeres med [ Automatisk ekstern blitskompensasjon ].

 • Automatisk ekstern blits støtter modusene "automatisk blenderåpning" ( q A) og "ikke-TTL auto" (A). Se bruksanvisningen for blitsenheten for detaljer.

[ Avstandsprioritert manual ]

 • Velg avstand til motivet; blitseffekten justeres automatisk.

 • Avstanden til motivet velges ved hjelp av [ Avstandsprioritetsalternativer ] > [ Avstand ], mens blitseffekten kan justeres med [ Blitskompensasjon ].

[ Manual ]

 • Velg blitsnivået manuelt.

 • Blitseffekt velges med [ Manuell utgangsmengde ].

[ Gjentatt blits ]

 • Blitsen utløses gjentatte ganger mens lukkeren er åpen, og produserer en flereksponeringseffekt.

 • Bruk [ Repeterende blits ] > [ Output ] for å justere blitseffekten og [ Times ] for å velge antall ganger enheten utløses. [ Frekvens ] kontrollerer hvor ofte enheten skyter per sekund, målt i Hz.

 • Maksimalt antall ganger blitsen utløses varierer med [ Output ] og [ Frequency ]. Se bruksanvisningen for blitsenheten for detaljer.

Unified Flash Control

Samlet blitskontroll lar kameraet og blitsenheten dele innstillinger. Endringer i blitsinnstillinger som er gjort med enten kameraet eller blitsenheten, gjenspeiles på begge enhetene, og det samme gjelder endringer som gjøres med valgfri programvare for Camera Control Pro 2. Blitsenheten må støtte enhetlig blitskontroll.