Bruk Fn1 , Fn2 , Fn3 ( C ) eller vertikal Fn -knappen for rask tilgang til valgte innstillinger.

  • Den tilordnede innstillingen kan justeres ved å holde inne tilsvarende knapp og dreie kommandohjulene. I noen tilfeller kan justeringer gjøres med både hoved- og underkommandohjul.

  • Bruk Egendefinerte innstillinger f3 [ Egendefinerte kontroller ] og g2 [ Egendefinerte kontroller ] i Egendefinerte innstillinger-menyen for å velge rollene som spilles av disse knappene under henholdsvis fotografering og filmopptak.