Filmer kan redigeres ved å bruke følgende alternativer:

Alternativ

Beskrivelse

9

[ Velg start-/sluttpunkt ]

Lag en kopi som uønsket opptak er fjernet fra.

4

[ Lagre gjeldende ramme ]

Lagre en valgt ramme som et JPEG-stillbilde.

r

[ Legg til indeks ]

Legg til indekser til filmer under avspilling. Indekser kan brukes til å raskt finne bilder under avspilling og redigering ( Legge til indekser til filmer ).

o

[ Slett indeks ]

Slett indekser fra filmer ( Slette indekser ).

Trimming av filmer

 1. Vis en film i full skjerm.

 2. Sett filmen på pause på den nye åpningsrammen.
  • Trykk på midten av multivelgeren for å starte avspilling. Trykk på 3 for å pause.

  • Din omtrentlige posisjon i filmen kan fastslås fra fremdriftslinjen for filmen.

  • Trykk 4 eller 2 eller roter hovedkommandohjulet for å finne ønsket ramme.

 3. Velg [ Velg start-/sluttpunkt ].

  Trykk på i -knappen, uthev [ Velg start-/sluttpunkt ], og trykk på 2 .

 4. Velg startpunktet.

  For å lage en kopi som begynner fra gjeldende ramme, uthev [ Startpunkt ] og trykk på J

 5. Bekreft det nye startpunktet.
  • Hvis ønsket ramme ikke vises for øyeblikket, trykk 4 eller 2 for å spole frem eller tilbake.

  • For å hoppe til 10 s frem eller tilbake, drei hovedkommandohjulet.

  • For å hoppe til første eller siste bilde, roter underkommandohjulet.

 6. Velg sluttpunktet.

  Trykk på g ( h / Q ) for å bytte til verktøyet for valg av endepunkt ( x ) og velg deretter lukkerammen ( x ) som beskrevet i trinn 5.

 7. Trykk 1 for å lage kopien.

 8. Forhåndsvis kopien.
  • For å forhåndsvise kopien, uthev [ Forhåndsvisning ] og trykk på J (for å avbryte forhåndsvisningen og gå tilbake til menyen for lagringsalternativer, trykk 1 ).

  • For å forlate gjeldende kopi og gå tilbake til trinn 5, uthev [ Avbryt ] og trykk på J

 9. Velg et lagringsalternativ.

  Velg [ Lagre som ny fil ] for å lagre den redigerte kopien som en ny fil. For å erstatte den originale filmen med den redigerte kopien, velg [ Overskriv eksisterende fil ].

 10. Lagre kopien.

  Trykk på J for å lagre kopien.

Trimming av filmer
 • Kopien vil ikke bli lagret hvis det ikke er nok plass på minnekortet.

 • Filmer som er mindre enn to sekunder lange kan ikke redigeres med [ Velg start-/sluttpunkt ].

 • Kopier har samme tidspunkt og dato for opprettelse som originalen.

Fjerner åpnings- eller lukkeopptak
 • For å fjerne kun det avsluttende opptakene fra en film, velg [ Sluttpunkt ] i trinn 4, velg avslutningsrammen og fortsett til trinn 7 uten å trykke på g ( h / Q )-knappen i trinn 6.

 • For å fjerne kun åpningsopptakene, fortsett til trinn 7 uten å trykke på g ( h / Q )-knappen i trinn 6.

Alternativet Retouch Menu [ Trim Movie ]

Filmer kan også redigeres ved å bruke [ Trim movie ]-elementet i retusjeringsmenyen.

Lagre valgte bilder som JPEG-stillbilder

 1. Sett filmen på pause på ønsket bilde.
  • Trykk på 3 for å pause avspillingen.

  • Trykk 4 eller 2 for å finne ønsket ramme.

 2. Velg [ Lagre gjeldende ramme ].

  Trykk på i -knappen, uthev deretter [ Lagre gjeldende ramme ] og trykk på J for å lage en JPEG-kopi av gjeldende ramme.

[ Lagre gjeldende ramme ]
 • Stillbilder lagres med dimensjonene valgt for [ Bildestørrelse/bildehastighet ] i filmopptaksmenyen da filmen ble tatt opp.

 • De kan ikke retusjeres.

 • Enkelte kategorier med bildeinformasjon vises ikke under avspilling.

Legge til indekser til filmer

 1. Sett avspillingen på pause på ønsket bilde.
  • Trykk på 3 for å pause avspillingen.

  • Trykk på 4 eller 2 for å finne ønsket ramme.

 2. Velg [ Legg til indeks ].
  • Trykk på i -knappen, uthev [ Legg til indeks ], og trykk på J for å legge til en indeks.

  • Opptil 20 indekser kan legges til hver film.

Sletting av indekser

Etter å ha rotert underkommandohjulet for å hoppe til ønsket indeks (enten mens avspilling pågår eller mens avspilling er satt på pause), trykk på i -knappen for å vise en meny. Den valgte indeksen kan deretter slettes ved å utheve [ Slett indeks ] og trykke på J