Denne funksjonen brukes til å låse blitseffekten for CLS-kompatible blitsenheter, slik at du kan ta flere bilder eller komponere bilder på nytt uten å endre blitsnivået. Motivet ditt trenger ikke være i midten av bildet, noe som gir deg større frihet når du komponerer bilder.

 • Blitseffekten justeres automatisk for endringer i ISO-følsomhet og blenderåpning.

 1. Tilordne [ FV-lås ] til en kontroll ved hjelp av egendefinert innstilling f3 [ Egendefinerte kontroller ].
 2. Monter en CLS-kompatibel blitsenhet på kameraets tilbehørssko.

 3. Slå på blitsen og velg en blitskontrollmodus for monitorforblits q A eller A.

  • Hvis du bruker en SB-5000, SB-500, SB-400 eller SB-300 montert på kameraets tilbehørssko, velg [ TTL ] eller [ Auto ekstern blits ] for [ Blitskontroll ] > [ Blitskontrollmodus ].

  • For informasjon om andre blitsenheter, se dokumentasjonen som følger med enheten.

 4. Fokus.

  Plasser motivet i midten av rammen og trykk utløseren halvveis ned for å fokusere.

 5. Lås blitsnivået.

  • Etter å ha bekreftet at blitsklar-indikatoren ( N ) vises i søkeren, trykker du på [ FV-lås ]-kontrollen; blitsen vil avgi en forhåndsblits for å bestemme riktig blitsnivå.

  • Blitseffekten låses og et FV-låsikon ( r ) vises i søkeren.

 6. Komponer bildet på nytt.
 7. Trykk utløseren helt ned for å fotografere.

  Hvis ønskelig, kan flere bilder tas uten å frigjøre FV-låsen. Gjenta trinn 6 til 7 for å ta flere bilder.

 8. Frigjør FV-låsen.

  Trykk på [ FV-lås ]-kontrollen for å frigjøre FV-låsen og bekrefte at FV-låsikonet ( r ) ikke lenger vises i søkeren.