Bruk S ( Q )-knappen for å justere kameraets lysfølsomhet (ISO-følsomhet). Jo høyere ISO-følsomhet, jo mindre lys trengs for å lage en eksponering, noe som gir raskere lukkerhastigheter eller mindre blenderåpninger. Du har også muligheten til å aktivere automatisk ISO-følsomhetskontroll, som automatisk justerer følsomheten hvis optimal eksponering ikke kan oppnås med innstillingen valgt av brukeren.

Justering av ISO-følsomhet

Hold S ( Q )-knappen og roter hovedkommandohjulet.

Velg mellom verdier fra ISO 100 til 102400. Innstillinger fra ca. 0,3 til 1 EV under ISO 100 og 0,3 til 5 EV over ISO 102400 er også tilgjengelig.

Høy ISO-følsomhet

Jo høyere ISO-følsomhet, jo mindre lys trengs for å lage en eksponering, noe som gjør det mulig å ta bilder når belysningen er dårlig og bidrar til å forhindre uskarphet når motivet er i bevegelse. Vær imidlertid oppmerksom på at jo høyere følsomhet, desto mer sannsynlig er det at bildet blir påvirket av "støy" i form av tilfeldig fordelte lyse piksler, tåke eller linjer.

Aktiverer automatisk ISO-følsomhetskontroll

Hold inne S ( Q )-knappen og roter underkommandohjulet for å velge om kameraet automatisk skal justere ISO-følsomheten hvis ønsket eksponering ikke kan oppnås med verdien valgt av brukeren.

  • Når automatisk ISO-følsomhetskontroll er aktivert, vil ISO AUTO -indikatorer vises i det øverste kontrollpanelet og i søkeren. Når disse indikatorene lyser (ikke blinker), vil bildene bli tatt med følsomheten valgt for [ ISO-følsomhet ]. Når følsomheten endres fra verdien valgt av brukeren, vil ISO AUTO -indikatorene blinke og den endrede verdien vises i displayene.

Maksimal følsomhet

Du kan velge en øvre grense for automatisk ISO-følsomhetskontroll for å forhindre at ISO-følsomheten økes for høyt. Maksimal ISO-følsomhet kan velges ved å bruke [ ISO-følsomhetsinnstillinger ] > [ Auto ISO-følsomhetskontroll ] > [ Maksimal følsomhet ]-elementet i fotoopptaksmenyen.