Før du tar bilder, kontroller batterinivået og antall gjenværende eksponeringer.

Batterinivå

Sjekk batterinivået før du tar bilder. Batterinivået vises i det øverste kontrollpanelet og søkeren.

Øvre kontrollpanel

Søker

Beskrivelse

L

Batteriet er fulladet.

K

Batteriet er delvis utladet.

J

I

H

d

Lite batteri. Lad batteri eller klar reservebatteri.

H
(blinker)

d
(blinker)

Lukkeren er deaktivert. Lad eller bytt batteri.

Minnekortindikatorer og antall gjenværende eksponeringer

Det øverste kontrollpanelet og søkeren viser antall ekstra bilder som kan tas med gjeldende innstillinger (dvs. antall gjenværende eksponeringer).

  • Det øverste kontrollpanelet viser sporet eller sporene som for øyeblikket inneholder et minnekort (eksemplet viser ikonene som vises når kortene er satt inn i begge sporene).

  • Ved standardinnstillinger er [ Overflow ] valgt for [ Rolle spilt av kort i spor 2 ] i fotoopptaksmenyen. Når to minnekort er satt inn, vil bilder først bli tatt opp på kortet i spor 1, og bytter til spor 2 når kortet i spor 1 er fullt.

  • Hvis to minnekort er satt inn, vil kameraet vise antall ekstra bilder som kan tas opp på kortet i spor 1. Når kortet i spor 1 er fullt, vil displayet vise antall gjenværende eksponeringer på kortet i spor 2.

  • Verdier over 1000 rundes ned til nærmeste hundre. For eksempel vises verdier i nærheten av 1400 som 1,4 k.

  • Hvis minnekortet er fullt eller det har oppstått en kortfeil, vil ikonet for det berørte sporet blinke.