Ved bildestørrelser på 1920 × 1080 og 1280 × 720 kan du velge et bildeområde ved å bruke alternativet [ Bildeområde ] > [ Velg bildeområde ] i filmopptaksmenyen. Velg [ FX ] for å ta opp filmer i det som omtales som "FX-basert filmformat", [ DX ] for å ta opp i "DX-basert filmformat". Forskjellene mellom de to er illustrert nedenfor.

 • Størrelsene på områdene som er tatt opp i FX- og DX-baserte filmformater varierer. Forskjellene er vist nedenfor.

  Format

  Område registrert

  TODO: table/tgroup/tbody/row[1]/entry[1]/p/indexmarkerFX-basert filmformat

  Ca. 35,9 × 20,2 mm

  TODO: table/tgroup/tbody/row[2]/entry[1]/p/indexmarkerDX-basert filmformat

  Ca. 23,5 × 13,2 mm

 • Filmer tatt med et DX-formatobjektiv og [ ] valgt for [ Bildeområde ] > [ Auto DX-beskjæring ] i filmopptaksmenyen tas opp i DX-basert filmformat.

 • Valg av bildeområde er ikke tilgjengelig ved rammestørrelser på 3840 × 2160 og "1920 × 1080 beskjæring". Bildeområdet endres ikke når et DX-objektiv er festet.

 • Aktivering av elektronisk vibrasjonsreduksjon ved å velge [ ] for [ Elektronisk VR ] i filmopptaksmenyen reduserer størrelsen på beskjæringen, noe som øker den tilsynelatende brennvidden.