Løsninger på noen vanlige problemer er oppført nedenfor.

Problem

Løsning

Kameraet viser en TCP/IP-feil.

Tilkoblingsinnstillinger krever justering. Sjekk innstillingene for vertsdatamaskinen eller den trådløse ruteren og juster kamerainnstillingene på riktig måte ( Nettverksinnstillinger ).

Kameraet viser feilmeldingen "ingen minnekort".

Minnekortet er satt inn feil eller ikke i det hele tatt. Bekreft at minnekortet er riktig satt inn ( Sette inn minnekort ).

Opplastingen blir avbrutt og kan ikke gjenopptas.

Opplastingen fortsetter hvis kameraet slås av og deretter på igjen ( Laster opp bilder ).

Forbindelsen er upålitelig.

Hvis [ Auto ] er valgt for [ Channel ] når du kobler til en smartenhet, velger du [ Manual ] og velger kanalen manuelt ( Wi-Fi Connection Settings ).

Hvis kameraet er koblet til en datamaskin i infrastrukturmodus, kontroller at ruteren er satt til en kanal mellom 1 og 8 ( Nettverksinnstillinger ).

[ Koble til smartenhet ] og [ Koble til PC (innebygd Wi-Fi) ] er nedtonet og kan ikke velges.

Disse alternativene er ikke tilgjengelige når kameraet er koblet til via Ethernet eller bruker en WT-6. Velg [ Deaktiver ] for [ Kablet LAN/WT ] > [ Kablet LAN/WT-funksjoner ] i oppsettmenyen ( Kablet LAN/WT-funksjoner ).