For å se fotoopptaksmenyen, velg kategorien C i kameramenyene.

Bildeopptaksmenyen inneholder følgende elementer:

Punkt

0

[ Menybank for fotografering ]

Bildeopptaksmenybank

[ Utvidede bildemenybanker ]

Utvidede bildemenybanker

[ Lagringsmappe ]

Lagringsmappe

[ Filnavn ]

Filnavn

[ Rolle spilt av kort i spor 2 ]

Rolle spilt av kort i spor 2

[ Bildeområde ]

Bildeområde

[ Bildekvalitet ]

Bildekvalitet

[ Bildestørrelse ]

Bildestørrelse

[ NEF (RAW)-opptak ]

NEF (RAW)-opptak

[ ISO-følsomhetsinnstillinger ]

ISO-følsomhetsinnstillinger

[ Hvitbalanse ]

Hvit balanse

[ Angi bildekontroll ]

Still inn bildekontroll

[ Administrer bildekontroll ]

Administrer bildekontroll

[ Fargerom ]

Farge rom

[ Aktiv D-Lighting ]

Aktiv D-Lighting

[ Lang eksponering NR ]

Lang eksponering NR

[ Høy ISO NR ]

Høy ISO NR

[ Vignettkontroll ]

Vignettkontroll

[ Diffraksjonskompensasjon ]

Diffraksjonskompensasjon

[ Automatisk forvrengningskontroll ]

Automatisk forvrengningskontroll

[ Flimmerreduksjon ]

Flimmerreduksjon

[ Blitskontroll ]

Blitskontroll

[ Auto bracketing ]

Automatisk bracketing

[ Multieksponering ]

Multippel eksponering

[ HDR (høyt dynamisk område) ]

HDR (High Dynamic Range)

[ Intervalltimer-opptak ]

Intervalltimer-opptak

[ Time-lapse film ]

Time-lapse-film

[ Fokusskift fotografering ]

Focus Shift Shooting

[ Silent live view-fotografering ]

Stille Live View-fotografering