Bruk R -knappen for å vise opptaksinformasjon eller velg indikatorene som vises.

Søkerfotografering

Under søkerfotografering kan du trykke på R -knappen for å se en informasjonsvisning på skjermen. Displayet viser slike data som lukkerhastighet, blenderåpning, antall gjenværende eksponeringer og AF-områdemodus.

Live View-fotografering

Bruk R -knappen for å bla gjennom følgende skjermer:

Live View-velger rotert til C

1

Indikatorer på

2

Forenklet visning

3

Histogram *

4

Virtuell horisont

  • Vises kun under forhåndsvisning av eksponering.

Live View-velger rotert til 1

1

Indikatorer på

2

Forenklet visning

3

Histogram

4

Virtuell horisont