Velg elementene som vises i i -menyene under opptak. Bruk egendefinert innstilling f1 [ Customize i menu ] for å velge elementene som skal vises under søkerfotografering, Custom Setting f2 [ Customize i menu (Lv) ] for å velge elementene som vises under live view-fotografering, og egendefinert innstilling g1 [ Customize i menu ] for å velge elementene som vises under filmopptak. Prosedyren for å tilpasse i -menyene er beskrevet nedenfor.

 1. Marker posisjonen du vil endre og trykk på J .

  En liste over elementene som er tilgjengelige for den valgte posisjonen vil vises.

 2. Marker ønsket element og trykk på J .
  • Elementet vil bli tildelt den valgte posisjonen og alternativene vist i trinn 1 vil vises.

  • Gjenta trinn 1 og 2 etter ønske.

 3. Trykk på G -knappen.

  Endringene lagres og menyen Egendefinerte innstillinger vises.