Roter utløsermodushjulet for å velge operasjonen som skal utføres når lukkeren utløses.

Velge en utgivelsesmodus

Trykk på utløseren for utløsermodusvelgeren på toppen av kameraet og roter utløsermodushjulet.

Modus

Beskrivelse

TODO: table/tgroup/tbody/row[1]/entry[1]/p/indexmarker[1]TODO: table/tgroup/tbody/row[1]/entry[1]/p/indexmarker[2]S

Enkel ramme

Kameraet tar ett bilde hver gang utløseren trykkes ned.

TODO: table/tgroup/tbody/row[2]/entry[1]/p/indexmarker[1]TODO: table/tgroup/tbody/row[2]/entry[1]/p/indexmarker[2]

Cl

Kontinuerlig lav hastighet

Kameraet tar bilder med en valgt hastighet mens utløseren trykkes ned. Bildehastigheten kan velges fra verdier mellom 1 og 10 fps.

TODO: table/tgroup/tbody/row[3]/entry[1]/p/indexmarker[1]TODO: table/tgroup/tbody/row[3]/entry[1]/p/indexmarker[2]

Ch

Kontinuerlig høy hastighet

Kameraet tar bilder med en valgt hastighet mens utløseren trykkes ned. Bildehastigheten kan velges fra verdier mellom 10 og 14 fps.

TODO: table/tgroup/tbody/row[4]/entry[1]/p/indexmarker[1]TODO: table/tgroup/tbody/row[4]/entry[1]/p/indexmarker[2]Q

Stillegående utløser

Ta bilder roligere enn i enkeltbildemodus. Serieopptak med hastigheter på 1 til 5 fps støttes også.

TODO: table/tgroup/tbody/row[5]/entry[1]/p/font/indexmarker[1]TODO: table/tgroup/tbody/row[5]/entry[1]/p/font/indexmarker[2]E

Selvutløser

Ta bilder med selvutløseren.

TODO: table/tgroup/tbody/row[6]/entry[1]/p/b/indexmarker[1]TODO: table/tgroup/tbody/row[6]/entry[1]/p/b/indexmarker[2]

Mup

Speil opp

Speilet heves før opptak for å minimere uskarphet forårsaket av kamerarystelser.

TODO: table/tgroup/tbody/row[7]/entry[1]/p/indexmarker[1]TODO: table/tgroup/tbody/row[7]/entry[1]/p/indexmarker[2]S

Valg av hurtigutløsermodus

Utløsermodus kan velges ved å holde inne S -knappen og rotere hovedkommandohjulet.